Nieuw boek over God, kosmos en mens spoort lezers aan om te gaan leven vanuit hun diepste kern

BESTEL MYSTERIEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

‘De in vergetelheid geraakte geschriften van de Egyptische wijze Hermes Trismegistus uit de eerste eeuwen van de jaartelling zijn bij uitstek geschikt om de eenheid tussen mensen onderling en tussen mensen en andere levensgolven op aarde te bevorderen, want zij sluiten niets of niemand uit.’

Dat schrijft André de Boer in zijn nieuwe boek Mysteriën en lofzangen van God kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken dat op 1 september 2018 verscheen bij Rozekruis Pers. Het is het derde en laatste boek van een trilogie die de auteur schreef over de mysteriën voor de mens van nu. De andere twee boeken gaan over de ziel en over geboorte, leven en dood. De uitgaven van de trilogie lenen zich uitstekend voor levensbeschouwelijke leesgroepen en verdiepingskringen. 

Toen in de Renaissance vertalingen van de zeventien traktaten uit het zogeheten ‘Corpus Hermeticum’ in Europese volkstalen in druk verschenen, waren velen daar enorm enthousiast over omdat er naast de Bijbel een andere bron van goddelijke openbaring beschikbaar was gekomen. De belangrijkste boodschap van Hermes – vernieuwing van geest, ziel en lichaam – is in overeenstemming met de visie die in het Nieuwe Testament wordt uitgedragen en die daar wel wordt aangeduid als wedergeboorte uit water en geest. 

In zijn nieuwste boek maakt André de Boer belangrijke gedeelten uit het Corpus Hermeticum toegankelijk voor mensen van de 21ste eeuw die zich oriënteren op het gaan van een weg van spirituele bewustwording en vernieuwing in het dagelijkse leven. Het bestaat uit negen spirituele teksten uit het Corpus Hermeticum en negen beschouwingen daarover. De tekst op de achterflap begint met de oproep ‘Dwaal niet langer in de periferie, maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de universele gnosis’. Ook de hoofdstuktitels roepen op tot zelfwerkzaamheid:

  1. het goddelijke ervaren
  2. dimensies onderscheiden
  3. bewust waarnemen, denken en doen
  4. esoterisch onderricht ontvangen
  5. reinigingen realiseren
  6. God lofprijzen
  7. geestelijke krachten assimileren
  8. de weg van de godsvrucht gaan
  9. de gnosis verkondigen

Het tweede deel van het boek bestaat uit 22 lofzangen uit de spirituele wereldliteratuur van onder andere: Echnaton, Salomo, Zarathoestra, Hermes Trismegistus, Jezus, Mani, Rumi, Hildegard von Bingen, Rabindranath Tagore, Inayat Khan en Mikhaïl Naimy.

In het najaar van 2018 worden er naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe boek meerdere activiteiten georganiseerd. Zo zal er evenals in de afgelopen jaren een gratis online-programma worden aangeboden dat gebaseerd is op het boek. Ook zal op 16 plaatsen in Nederland de vijfdelige cursus/verdiepingskring Mysteriën van God, kosmos, mens  worden verzorgd. Verder zal André de Boer door het land trekken met zijn lezing Het universum in jezelf – hoe ga je de weg der sterren? 

André de Boer (1963) is chemicus van origine en woont sinds 1984 in Utrecht. Hij werkte als zelfstandig publicist voor vakbladen, als artiest voor basisscholen en als spreker voor zakelijke bijeenkomsten. Sinds 2015 is hij auteur van de uitgaven van Spirituele teksten bibliotheek van uitgeverij Rozekruis Pers in Haarlem.

Inmiddels zijn twee van de zes titels van de boekenreeks uitgegeven in het Engels, en het ligt in de bedoeling dat ook de andere titels in de Engelse taal zullen worden uitgegeven.  

BESTEL MYSTERIEN VAN GOD, KOSMOS, MENSS