Gedeelte uit het manuscript ‘Code Rood’ over illuminati in ‘Tijdgeest – niets is wat het lijkt’ van Hans Peter Roel

BESTEL TIJDGEEST – NIETS IS WAT HET LIJKT

Hieronder volgt een gedeelte uit het manuscript ‘Code Rood’ zoals dat is opgenomen in de roman Tijdgeest – niets is wat het lijkt van Hans Peter Roel. De schrijver wil met dit boekhelderheid brengen in tijden van chaos en onrust. Niemand weet waar onze fantasie stopt en de werkelijkheid begint. 

1. Wie zijn de illuminaten

De illuminaten staan voor ‘verlichten’. Dit geheime genootschap werd oorspronkelijk 1 mei 1776 opgericht door de Beierse academicus Adam Weishaupt. De organisatie van de illuminati was gebaseerd op de vrijmetselarij. In 1785 verbood Karel Theodoor, de hertog van Beieren, de Illuminati op vele gronden, waaronder inmenging in de politiek. In 1896 werd de orde opnieuw opgericht. Na de vernieuwing van de orde in 1926 opereerde ze vanuit Berlijn, maar sinds 1929 is ze verdwenen uit de boeken. In dat jaar verdween het genootschap onder de radar en werd hun hoofdkwartier inde ondergrondse stad van Edinburgh ondergebracht. Dit hoofdkwartier verlieten ze in het jaar 2000.

Aan de top van de illuminati staat dertien steenrijke families die online via het dark web en in geheime fysieke bijeenkomsten voortdurend met elkaar in verbinding staan. De namen van de families zijn geheim. Vanuit mijn liefdesrelatie met Sir Andrew Sinclair weet ik dat de Schotse familie Sinclair een van de leidende Illuminati-families is. In die tijd heb ik namen van families horen langskomen, zoals Rothschild, Rockefeller, Warburg, Astor, Windsor, De Medici, Habsburg, Krupp, Li, Romanov en Dupont. 

De leidende kerngroep van ultra-vermogende families wordt ondersteund door een kleine duizend andere families, personen en organisaties die wereldwijd opereren. Zo hebben grote instituten, belangrijke politici, veiligheidsdiensten, het leger, algemene nieuwsdiensten, centrale banken en de top van multinationals en de allergrootste tech-bedrijven ter wereld soms direct, maar veel vaker indirect contact met de kerngroep van de illuminati. Daar treffen ze elkaar op geheime bijeenkomsten en in vrijmetselaarsloges die in praktisch elke land en in elke grote metropool ter wereld een vestiging hebben. Zij sturen de wereld aan met geld, informatie, data en macht. 

Het uitgebreide illuminati-netwerk van ongeveer vijfentwintighonderd personen heeft de werkelijke macht in de wereld in handen. Ze controleren de geldstromen, betalen de lobbyisten en bepalen de uitslagen van verkiezingen. Hun motto is dat met geld alles te koop is. Ze spelen in op de hebzucht van mensen, die – nadat ze eenmaal zijn omgekocht- chantabel zijn. Zo heeft de illuminati macht tot in alle hoeken van de samenleving. 

Ze controleren de politiek, het financiële systeem, de aandelenbeurzen en de media. Ze hebben invloed in de grootste bedrijven in de farmaceutische industrie, de olie-industrie, de voedingsindustrie en de technologiebedrijven. Ze beïnvloeden wetenschappelijk onderzoek, bepalen de inhoud van schoolboeken, colleges op de universiteiten en films in Hollywood. De illuminati bepaalt ons wereldbeeld en laten ons geloven dat de wereld is, zoals dat in haar straatje past. Angst is haar sterkste wapen om mensen zwak en onzeker te houden. Geen wonder dat we dagelijks worden overspoeld met informatie over rampen, chaos, en crisissen in de wereld. 

Het hoogste doel van dit genootschap is al eeuwenlang hetzelfde: het scheppen van een nieuwe wereldorde met de illuminati in het machtscentrum. Daarvoor hebben ze de beschikking over een enorme hoeveelheid geld. Hun gezamenlijke fortuin wordt niet in miljarden dollars geteld, maar in triljarden dollars! Dat geld zetten ze in om invloed te kopen, steekpenningen te betalen, bedrijven, gebouwen en grond te kopen en de schulden van praktisch elk land te financieren. Uiteraard met als enig doel om hun invloed te versterken. In alle opzichten staat de Illuminati boven de wet en er is nog nooit een kernlid met een invloedrijke positie veroordeeld of zelfs maar opgepakt. 

2. De geschiedenis en de strategie van de illuminati

De strategie van de illuminatie bestaat simpelweg uit het uiteendrijven van mensen. Daarvoor maken ze gebruik van de angst, die ons via de media wordt aangepraat. Ze doen er alles aan om de werkelijkhed te verdraaien en ervoor te zorgen dat mensen niet verbonden raken met elkaar. Zelfs wetenschappelijk onderzoek wordt hiervoor ingezet. 

Angst maakt ons namelijk passief en cynisch, in plaats van levenslustig en gepassioneerd. Het ontbreken van een positief toekomstbeeld maakt mensen ziek en zorgt ervoor dat we in een isolement raken. Angstige toekomstbeelden halen de kracht uit ons en zorgen voor een egoïstische houding. In tijden van nood gaan mensen voor zichzelf! De illuminaten mogen nog zo rijk en machtig zijn, zij zijn kansloos als mensen zich met elkaar verbinden. Daarom zijn alle activiteiten gericht op het zaaien van angst, het stimuleren van hebzucht en het tegen elkaar uitspelen van groepen mensen. Daarvoor gebruiken ze hun geld, macht, technologie en de media. Mensen realiseren zich niet dat ze gemanipuleerd worden en niet veel meer zijn dan een pion in het grote machtsspel achter de schermen. 

De illuminati heeft complete landen in hun greep door hun biljarden leningen te verstrekken. In ruil voor dat geld worden regeringen en de hele politieke wereld beïnvloed door de illuminati. Praktisch alle grote geldstromen over de hele wereld worden gecontroleerd door de illuminati. Geld is haar wapen. Geld geeft status en ‘dwingt’ mensen tot het maken van afschrikwekkende keuzes. Hebzucht is een van de sterkste krachten op aarde en daar maakt de illuminatie dankbaar gebruik van. Geld geeft toegang tot macht, autoriteit, onafhankelijkheid, status en invloed. Wie al veel geld heeft, wil telkens meer. 

Om mensen te isoleren en verder te verzwakken is de strategie van de illuminati gericht op het creëren van angst op wereldwijde schaal. Bange mensen verliezen hun kracht, zijn beïnvloedbaar en isoleren zichzelf in plaats van zich te verbinden met anderen. Zwakke mensen volgen eerder het systeem.

Tot de twee grote wereldoorlogen was het eenvoudig om mensen angst in te boezemen. De illuminatie beheerste de kerk. Daarmee had ze de controle over de wereld in handen. De kerk liet mensen massaal geloven in een hemel en een hel en preekte angst op zondag. Vrijwel elk mens was gelovig en deed alles wat de kerk verlangde, om maar niet in de hel te belanden. Het afkopen van zonden was een belanrijke inkomstenbron, niet alleen voor de kerk, maar vooral voor de illuminati. De kerk verkondigde hoe mensen moesten leven en de gelovigen luisterden trouw. Toen de invloed van de kerk afnam, moestten de illuminati hun strategie aanpassen. 

De volgende stap werd het schaars maken van geld. Daarom richten ze de FED op en vergrootten ze hun invloed op centrale banken. Zo kregen ze de controle over het uitgeven van geld en werden de illuminaten steeds rijker en machtiger. In de jaren dertig van de vorige eeuw kregen ze een grote kans hun doelen te realiseren. Door de instabiliteit en de grote recessie in de wereld ontstond er een mogelijkheid tot het vormen van een centrale nieuwe wereldorde. Hun pion was Adolf Hitler, die in het jaar 1905 de middelbare school zonder diploma verliet, geholpen met het schrijven van het boek ‘Mein Kampf’. Hij werd volledig financieel ondersteund door het genootschap en moest onder de  codenaam ’Het Derde Rijk’ een nieuwe wereldorde realiseren. 

Het leek te gaan lukken, maar de illuminatie had niet op de waanzin van Adolf Hitler gerekend. Ondanks dat de illuminatie hem het streng had verboden, zette de overmoedige Adolf Hitler toch een oostfront op. Een tweede pion binnen nazi-Duitsland was Hermann Göring, die lid was van de illuminati. Zoals gebruikelijk worden mensen die niet gehoorzamen door de illuminati geëlimineerd. Op 23 april 1945 verstuurde Göring een telegram naar de bunker van de Führer, waarin hij voorstelde om de plaats van Adolf Hitler in te nemen. Hij beschuldigde Göring van hoogverraad en onthief hem van al zijn functies. Kort na deze actie pleegde Adolf Hitler – vermoedelijk onder druk van de illuminati – zelfmoord in de bunker (red. er zijn geschiedschrijvers die dit ontkennen). 

Door de eigenzinnigheid van Hitler verloor de illuminati de oorlog. Wel had ze geleerd hoe ze grote groepen mensen kan manipuleren door middel van propaganda Die kennis heeft ze verfijnd en verder ontwikkeld. De illuminati is in de eenentwintigste eeuw wereldwijd expert in massapsychologie en massahypnose en haar tijd ver vooruit.   

De Tweede Wereldoorlog had de illuminati verzwakt. Haar macht nam af en ze begreep dat ze een andere koers moest volgen. De komst van het internet gaf de illuminati een nieuwe kans. Naast het alleenrecht op geld en olie heeft de illuminati een derde speerpunt geformuleerd, namelijk het verzamelen van de data van alle wereldburgers door de grote technologiebedrijven. 

Facebook en Google weten meer van mensen dan ze zelf weten. Door het wifi-netwerk en het internet te versnellen kan er steeds meer informatie van wereldburgers centraal worden opgeslagen. Niet geld, maar data zijn het machtsmiddel van de toekomst. Dat is de reden dat de illuminati het verzamelen van data als leidend element in haar nieuwe strategie heeft gekozen. Nu al hebben de illuminaten van iedere wereldburger minimaal vijfduizend data-gegevens centraal opgeslagen. Dat zijn data van bijvoorbeeld de post code waar iemend woont, camera’s die kentekens en mensen registreren en gezichtsherkenning toepassen, de gps-trackers in mobiele telefoons, het gebruik van social media, de zoektermen die iemand in Google gebruikt, Google Home of Alexa-gegevens en betalingsgedrag. 

Met die data-gegevens kan de illuminati een dataprofiel van iedere wereldburger maken en die persoon gericht beïnvloeden met nieuws en met berichten via social media. Onze hersenen worden als het ware geprogrammeerd. Door herhaalde boodschappen ontstaat bij mensen een beeld van de wereld, zoals de illuminati willen dat mensen haar zien. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, geloven mensen uiteindelijk alles. 

De volgende fase is bij mensen onder valse voorwaarden onderhuids een microchip injecteren. Daarin zit software die mensen laat doen wat de illuminati wil Er wordt een centrale wereldregering aangesteld, die een aantal andere plannen op haar agenda heeft staan, waaronder een sterke vermindering van de wereldbevolking tot maximaal vijfhonderd miljoen mensen en de volledige controle over deze mensen. 

De centrale wereldregering werkt in het jaar 2040 met één munteenheid, één leger en er is een veiligheidssysteem waarmee iedere inwoner via de RFID-microchip is verbonden. Iedere aardbewoner word dan altijd en overal gevolgd en op afstand bestuurd. Als de chaos maar groot genoeg wordt en de druk wordt opgevoerd, willen mensen straks niets anders, ook jij niet. We zijn sociale wezens en volgen trouw de massa. 

Via de microchip worden mensen volgbaar, controleerbaar en bestuurbaar. Voor we het weten, zijn we volledig in de machtige greep van de illuminati. Rond het jaar 2040 is er maar één elektronisch financieel systeem en de centrale regering heeft de macht om je aan te sluiten of af te sluiten, zoadat je niets meer kunt. Deze technologie maakt van ieder uniek mens een slaaf van het systeem. En als je tegenspartelt of een andere weg kiest, wordt de software voor je microchip simpelweg aangepast.    

BESTEL TIJDGEEST – NIETS IS WAT HET LIJKT