26-12 Het monument Galaad in Ussat: graal, kathaar en kruis met rozen

 

KLIK VOOR DE LIEDTEKST

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

In het jaar 1956 vond in de maand mei te Ussat een besloten conferentie plaats, die uitsluitend bedoeld was voor die rozenkruisleden die tot de innerlijke school behoorden. De voordrachten die Antoine Gadal toen hield, evenals de voordrachten van Catharose de Petri en Jan van Rijckenborgh, zijn gepubliceerd in De Triomf van de Universele Gnosis. Het lag in de bedoeling, dit het begin te laten zijn van een ononderbroken reeks te houden algemene conferenties in Ussat, zoals dat in alle brandpunten gebeurde, maar het zou tevens ‘een bijzonder begin zijn in het kader der plaatsvindende gebeurtenissen in het Nieuwe Gnostieke Rijk in Europa tijdens het Jupiterjaar’.

Gedurende deze conferentie zou immers niet alleen een eerstesteenlegging plaatsvinden voor een te bouwen logiesaccommodatie op eigen gronden van de geestesschool van het Rozenkruis, maar ook een tweede steenlegging voor het te bouwen museum, ter belevendiging van oude universele waarden en om weer bekendheid te geven aan het katharisme, juist in het hart van het katharenland, zoals in de uitnodiging voor de conferentie stond. En ten derde ontstonden hier de eerste gedachten voor een monument, dat een jaar later – op 5 mei 1957 – zou worden opgericht in het dal van de Ariège, aan de voet van de Heilige Berg.

A. Gadal, Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri droegen dit monument op aan de Driebond van het Licht. Zij verwezen daarmee naar een drievoudige beweging waarin het werk ‘in dienst van de ander’ wordt voltrokken: naar buiten, de vernieuwde band met de medemensen, naar binnen door hen op te nemen in de kring van de liefde, en omhoog door ‘de blik op de hemel te richten’. Deze drievoudige arbeid is de signatuur van de ‘vrienden Gods’ van alle tijden; de drievoudige beweging geeft de intentie weer van het werk van de Driebond van het Licht, van Graal – Kathaar – Kruis met Rozen. (p.260-261)

Bron: Plaatsen waar de geest waait door Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden, pagina 14

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

LEES MEER OVER GADAL SYMPOSIUM TARASCON 2021 EN BEKIJK TRAILER

VERKRIJG TOEGANG TOT DE SYMPOSIUMFILM VAN RUIM 7 UREN VOOR € 10,-