De ziekte der geleerden – strofe 71 van de Tao Teh King van Lao Tse vertaald – E.J. Welz en C. van Dijk

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

Het is een zeer groot ding, Tao te kennen in geestelijken eenvoud.
Zonder deze kennis is veel weten een gebrek.
Wie dit gebrek beseft, die komt het te boven.
De Wijze, beseffende, lijdt geen gebrek. 

De ziekte der geleerden – Eén en zeventigste Spreuk

618

Het allerhoogste weten is: erkennen niet te weten.
Deez’ negatieve wetenschap maakt ‘t menschdom stil-devoot.
Wij weten meer in letterteekens dan analphabeten,
Maar niet één letter meer van ‘t diep mysterie ‘leven-dood’.

619

De ziekte van den mensch is: zijn onwetendheid niet weten.
Het stoff’lijk denken werpt een dam voor Geestelijken stroom.
De secundaire stof wordt uit zich zelf bestaand geheeten
En de Opperste werk’lijkheid, ‘n mysterie-volle droom.

620

Wie deze zieke plek erkent is daarom reeds genezen:
Erkenning is ‘t arcanum tegen deze duist’re kwaal.
Langs wegen van verstand’lijk denken raakt men niet het Wezen,
Zoo min als men in daad bereikt ‘n verheven Ideaal.

Bron: Tao, Universeel bewustzijn – Teh, Universeele bewustwording van E.J. Weltz en C. van Dijk (verschenen in oktober 2019)

BESTEL TAO EN TEH