Rozenkruisers in Utrecht sinds de jaren dertig van de vorige eeuw – sinds 1983: gebouw Frederik van Eedenstraat 1

Het karakteristieke pand op het adres Frederik van Eedenstraat 1, Utrecht is in de jaren vijftig gebouwd voor de Hervormde kerk die in die tijd door de geboortegolf na de oorlog een grote groei doormaakte. Als gevolg van de ontkerkelijking die in de jaren zestig op gang kwam, werden er in de jaren zeventig geen kerkdiensten meer gehouden in de Frederik van Eedenstaat. Wel vonden er in het gebouw activiteiten voor de jeugd plaats. Sinds 1983 is het eigendom van de rozenkruisers en wordt het intensief gebruikt voor met name tempeldiensten, bezinningsbijeenkomsten, lezingen en cursussen.

De School van het Rozenkruis is opgericht in 1924 in Haarlem en is inmiddels werkzaam in meer dan 50 landen in Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Zij staat internationaal bekend als het Lectorium Rosicrucianum, wortelt in een oeroude traditie van mysteriescholen, sluit aan bij de impuls van de klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw en baseert zich vooral op het gnostiek-christelijke en hermetische gedachtegoed.  

Het werk van de rozenkruisers richt zich – symbolisch gesproken – op het versterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen het tijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. Dat draagt bij aan de regeneratie van mens en maatschappij. De leringen van het rozenkruis hebben een universele en tegelijkertijd een Christocentrische signatuur. Ze stellen je in staat te komen tot een innerlijk weten, tot gnosis, door het gaan van een scholingsweg in het dagelijkse leven.

Al in de jaren dertig van de vorige eeuw werd er in Utrecht een centrum van de rozenkruisers opgericht. Voor de tweede wereldoorlog werden de bijeenkomsten gehouden in het gebouw van de Theosofische Vereniging op het adres Kruisstraat 7 (tegenwoordig 307). Na de oorlog hebben de rozenkruisers meerdere onderkomens gehad in de Utrechtse binnenstad. Zo waren er activiteiten in een grote huiskamer aan de Nieuwegracht, werd er een zaal gehuurd op de Trans, en hadden de rozenkruisers een eigen gebouw in de Muntstraat.

In het begin van de jaren tachtig groeide de groep aanzienlijk en werd de locatie aan de Muntstraat te klein. Toen is het pand aan de Frederik van Eedenstraat in de wijk West  aangekocht en grondig gerenoveerd. Sinds 1983 worden alle activiteiten in dit gebouw georganiseerd door de rozenkruisers. De meeste daarvan zijn bestemd voor volwassenen, maar enkele malen per maand vinden er ook jeugdbijeenkomsten plaats.