Aanvullende literatuur bij het online-programma ‘Mysteriën van geboorte, leven en dood’ van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

Het nieuwe boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – een nieuwe mens worden is geïnspireerd op het omvangrijke oevre van J.van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Daarom is ervoor gekozen om voorafgaand aan elk hoofdstuk een kort fragment op te nemen uit de boeken Elementaire wijsbegeerte en Het levende woord.

Voor degenen die zich tijdens het online-programma Mysteriën van geboorte, leven en dood verder wil verdiepen in hun visie, die aansluit bij de onderwerpen van de beschouwingen, zijn de onderstaande hoofdstukken gekozen uit boeken van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Daarin komen links naar de betreffende hoofdstukken die kunnen worden gelezen en beluisterd.

 1. 09-09 Het Woord aannemen: De belijdenis der rozenkruisers broederschap,
  hoofdstuk 2, Het wondere boek
 2. 16-09 Incarneren op aarde: De komende nieuwe mens, hoofdstuk 13, De opgang tot vrijheid
 3. 23-09 Kringlopen doorzien: Elementaire wijsbegeerte, hoofdstuk 8 ,Microkosmische reïncarnatie
 4. 30-09 Verliezen verwerken: De Egyptische oergnosis deel 2, hoofdstuk 5, Karma-Nemesis en de weg der verlossing
 5. 07-10 De twee tot één maken: De alchemische bruiloft deel 1, hoofdstuk 2, De uitnodigingsbrief
 6. 14-10 Talenten gebruiken: De Chinese gnosis, hoofdstuk 33-1, Hij die zichzelf kent is verlicht
 7. 21-10 Vrij komen van begoocheling: De Egyptische oergnosis deel 3, hoofdstuk 34, Het klassieke verraad
 8. 28-10 Het opstandingslichaam verwerven: Het levende woord, hoofdstuk 7, Dood waar is uw overwinning
 9. 04-11 Het eeuwige nu ervaren: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia, hoofdstuk 7, Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.