Paul Boersma spreekt over de innerlijke eenheid van de religies op Spirituele boekendag 2017

Paul Boersma verzorgt de eerste lezing op Spirituele boekendag 2017, op zaterdag 9 september van 10.00 – 11.00 uur. Zijn onderwerp is actueel en van belang voor iedereen die belangstelling heeft voor religie: de eenheid van alle religies.

Paul Boersma (geboren 1948) had als eerste liefdes de filosofie en het schaakspel, waarmee hij ook zijn brood verdiende. In 1981 kwam hij met de Vipassana-meditatie in aanraking. Hij werd er diep door geraakt en heeft daarna zich er steeds voor ingezet als organisator, als leraar en als auteur. In december 2014 verscheen bij uitgeverij  Asoka van zijn hand een metrische vertaling van de Dhammapada, een verzameling wijsheidsspreuken uit het klassieke boeddhisme. Onlangs vertaalde hij enkele boeken van auteurs van de zogenaamde Sophia perennis (Eeuwige wijsheid) waarin de eenheid van de religies zeer genuanceerd besproken wordt.

In het huidige tijdperk van globalisering dringt de vraag naar de verhoudingen tussen de religies zich vanzelf op. Het standpunt ‘mijn religie is de enige juiste’ wordt steeds minder houdbaar. De mening dat de religies elkaar opheffen, omdat ze elkaar uitsluiten, past goed bij de moderne religievijandige denkwijze en wint veld. Degenen die wel de waarde van religie inzien en in hun leven ervaren, springen, als ze niet de exclusieve waarheid opeisen, gewoonlijk snel naar de conclusie dat alle religies ‘op hetzelfde neerkomen’, een vage uitspraak die vaak meer op emotie dan op inzicht berust.

Weinigen weten dat er ook een vierde opvatting over de onderlinge verhouding van de religies bestaat, een die gebaseerd is op inzicht, met name op een volledig begrijpen van wat een spiritueel pad is. Deze opvatting is helder verwoord door iemand die door de bekende religiewetenschapper Huston Smith ‘de belangrijkste religie-auteur van de twintigste eeuw’ is genoemd, namelijk Frithjof Schuon(1907-1998).

Deze soefi-meester die ook christelijke leerlingen had is in ons land nog weinig bekend : De innerlijke eenheid van de religies is het eerste werk van hem dat in het Nederlands verschijnt. Zijn visie houdt in dat de esoterische benadering van religie (zoals bijvoorbeeld van de rozenkruizers) een juist begrip van de eenheid van de religies mogelijk maken. Hij schenkt onder andere aandacht aan esoterie en exoterie in het christendom en overeenkomsten tussen christendom en boeddhisme.

Het thema is niet alleen actueel maar ook tijdloos en van belang voor iedereen die belang stelt in religie, want het raakt aan essentiële vragen als: Wat is God? Wat is Nirwana? enz. Wie religie in enigerlei mate ernstig neemt komt vroeg of laat met het thema in aanraking.

Omgekeerd geldt: het besef (in enigerlei mate) van deze eenheid kan leiden tot een verinnerlijking en verdieping van eigen geloof en eigen praktijk. Onderwerpen die in de lezing aan bod komen: innerlijke tegenover uiterlijke religie, traditionele kunst, gnosis, metafysica, oecumene, religie en wetenschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *