Boeken over de opera ‘Die Zauberflöte’ van Mozart – Tjeu van den Berk, Jessica Courtney-Tickle, F.J.M. Verschuren,

BESTEL TICKETS VOOR EEN UITVOERING IN FEBRUARI 2023

1 Die Zauberflöte, een alchemistische allegorie – Tjeu van den Berk
Die Zauberflöte, de laatste opera van Mozart, heeft vanaf de première in 1791 tot nu toe de gemoederen sterk beziggehouden. Heeft de muziek van meet af aan tienduizenden weten te ontroeren, over het verhaal dat in de opera verteld wordt, bleef men steeds fundamenteel verdeeld. Velen vroegen zich af of het libretto wel enige serieuze strekking had. Van den Berk heeft in deze studie een opmerkelijke bijdrage geleverd aan de ontsluiering van het operaverhaal. Hij werkt uit dat daarin het opus magnum (het grote werk) van de alchemisten wordt uitgebeeld. Op het einde van de achttiende eeuw deed de alchemie, als mystieke stroming, zich in Wenen nog sterk gelden, met name in geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij. Voor Mozart en zijn broeders, die lid waren van de loge, betrof het hier een spiritualiteit die de adept via inwijdingsriten bewust liet zijn van zijn duistere en lichtende krachten. Water en vuur dienden een huwelijk aan te gaan. De alchemisten hebben steeds in allegorieën deze alchemische bruiloft beschreven. Van den Berk toont aan dat de opera een dergelijke allegorie uitbeeldt, waarin de personages de verschillende stoffen en hun transformaties symboliseren, op zoek naar de steen der wijzen. Vanuit de tempel van de Koningin van de Nacht wordt een inwijdingsweg afgelegd, uitmondend in de zonnetempel van Sarastro.

BESTEL DIE ZAUBERFLÖTE, EEN ALCHEMISTISCHE ALLEGORIE

2 Mozart’s Zauberflōte – Symposionreeks 17
De opera Die Zauberflöte (1791) van Wolfgang Amadeus Mozart is meer dan een onderhoudend verhaal op schitterende muziek. Zowel het libretto als de partituur herbergen een rijkdom aan elementen, die hun oorsprong vinden in de inwijdingsmysteriën van het Oude Egypte. Meer direct zijn Mozart en Schikaneder geïnspireerd door de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis anno 1459. Daarin vinden zij, onder verwijzing naar Hermes Trismegistus, een sleutel om deze inwijdingsmysteriën te begrijpen. Die Zauberflöte introduceert daarnaast muzikale vernieuwingen en combineert deze met de verborgen kennis van zowel rozenkruisers als vrijmetselaren. Deze brachten in de 17e en 18e eeuw immers de alchemie – de leer van de omzetting van metalen – in verband met geestelijke transformatie. In de opera wordt de mogelijkheid van deze geestelijke transformatie van de mens op prachtige wijze en met een zo ‘licht’ mogelijke toets verklankt en verwoord.

LEES MEER OVER MOZART’S ZAUBERTFLÖTE

BESTEL MOZART’S ZAUBERFLÖTE

3 De toverfluit – Jessica Courtney-Tickle
Laat je betoveren door Mozart’s Die Zauberflöte. Volg prins Tamino op zijn zoektocht naar prinses Pamina. Kijk hoe hij ontsnapt aan een draak, ontkomt aan gevangenschap en iedereen verleidt met zijn toverfluit. Zal de prins samen met zijn prinses kunnen ontsnappen? De prachtige tekeningen in dit prentenboek van onder andere paleizen, prinsessen en draken komen extra tot leven als je op de muzieknoten in het boek drukt: je hoort fragmenten uit de opera! Aan het eind van het boek vind je uitleg over het muziekstuk met leuke weetjes over klassieke muziek.

BESTEL DE TOVERFLUIT

LEES MEER OVER DE TOVERFLUIT

4 Het werkelijke brein achter Die Zauberflöte – Tjeu van den Berk
Wie was ‘het werkelijke brein achter Die Zauberflöte’? Tjeu van den Berk, bekend van zijn studies over Mozarts laatste opera, toont hier voor de eerste keer aan dat Karl Ludwig Giesecke de tekstschrijver is geweest en niet Schikaneder zoals algemeen wordt aangenomen. Het boek is rijk geïllustreerd en geeft een uitgebreid overzicht van het boeiende leven en werk van deze mineraloog, poolonderzoeker, theaterdichter en vrijmetselaar.

BESTEL HET WERKELIJKE BREIN ACHTER DIE ZAUBERFLÖTE

LEES MEER OVER HET WERKELIJKE BREIN ACHTER DIE ZAUBERFLÖTE EN BELIJK VIDEO

5 Die Zauberflöte – F.J.M. Verschuren
Die Zauberflöte van W.A. Mozart behoort tot de meest geliefde opera’s die ooit zijn gecomponeerd. Het werk is 1791 in Wenen in première gegaan en keert tot op de dag van vandaag wereldwijd regelmatig terug op de programma’s van de bekende operahuizen. De muziek is een aaneenschakeling van gevarieerde melodieën die de toehoorder direct weten te raken. Maar zo toegankelijk en meeslepend als de muziek is, zo ontoegankelijk zijn de gebruikte teksten. Dit komt doordat zowel het verhaal als de daarin optredende personages in hun letterlijke zin weinig betekenis hebben. Worden zij letterlijk genomen dan is het werk niet meer dan een onbegrijpelijke opeenvolging van onsamenhangende gebeurtenissen, die ten tonele worden gevoerd door al even onbegrijpelijke figuren. Maar zodra Die Zauberflöte als een allegorie wordt gezien op het proces van zelfverwezenlijking van de mens, ontrolt zich een logisch en samenhangend verhaal dat ook in onze tijd nog van grote betekenis is. In dit boek worden de in Die Zauberflöte gebruikte symbolieken stap voor stap helder beschreven en verklaard. Voorkennis over Die Zauberflöte is niet vereist om het verhaal te kunnen volgen.

BESTEL DIE ZAUBERFLÖTE