Wat is de betekenis van de naam Mirdad? En hebben de personages in het boek van Mirdad een naam die past bij hun karakter?

The first edition of the book of Mirdad from Mikhail Naimy.001

BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD

In 1959 stelde de heer C.G. Stratman deze vragen in een Engelstalige brief aan Mikhail Naimy, de schrijver van Het Boek van Mirdad , een spirituele klassieker die in 1948 in het Engels werd gepubliceerd. Deze Nederlander verzorgde destijds de publicaties van de School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum. In een brief van 24 oktober 1959 schreef Naimy het volgende aan Stratman (vertaald uit het Engels):

Waarde broeder Stratman,

Uw gedachte dat de namen in het boek kenmerkend zouden zijn voor de dragers van die namen is juist. Bij het verzinnen van deze namen stond mij een drieledig doel voor ogen:

 1. zij moesten welluidend zijn en in iedere taal gemakkelijk uit te spreken
 2. zij moesten de indruk geven van een verre oudheid, zonder toch geïdentificeerd te worden met enig bijzonder tijdperk of ras
 3. iedere naam moest karakteristiek zijn voor de drager ervan.

Daarom:

 • MIRDAD is afgeleid van een Arabische stam, die “terugkomen” betekent. Hij is de mens die steeds terugkomt: een avatar.
 • SHAMADAM bestaat uit twee Engelse worden: Sham en Adam, de valse, de onechte mens.
 • MYCAYON is gevormd naar de joodse naam Mi – kha – il, of Mi – cha – el. Mi betekent: Hij Die Is; cha betekent: zoals ; IL of EL betekent God. Dus: Hij die als God is; want Ayon is een Phoenicische godheid.
 • ZAMORA : afgeleid van een Arabische stam die betekent: het blazen op een muziekinstrument.
 • BENNOON: de zoon van Noon; noon is een letter van het Arabische alfabet , die geschreven wordt in de vorm van een maansikkel met een punt erin; past bij een juist en logisch denker.
 • HIMBAL: doet denken aan BAAL, de afgod en aan afgodendienst.
 • NARONDA: zuivere welluidende naam die doet denken aan trouw, eerlijkheid en devotie.
 • ABIMAR: eveneens gekozen om zijn melodieuze klank: MAR doet denken aan “marring” of wantrouwen.

Warmste groeten en oprechtste wensen. Uw

Mikhail Naimy

BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN EN OVER MIKHAIL NAIMY

Eén gedachte op “Wat is de betekenis van de naam Mirdad? En hebben de personages in het boek van Mirdad een naam die past bij hun karakter?

 1. ellen traast

  dank voor deze uitleg. Lees momenteel Isis ontsluierd en die geven ook zoveel betekenissen aan namen en woorden.

Reacties zijn gesloten.