Korte citaten uit deel 1 van het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’

1 zon

Spirituele tekst 1

Vereenzelvig niets met vorm
en vestig jouw gewaarzijnsrust.
Je zult je innerlijk verheugen,
blijvend vredig, van waan bevrijd.

Ashtavakra’s zang

Beschouwing 1

Je mag hier zijn in deze wereld. Sterker nog: je moet hier zijn! En je kunt transparant worden voor het licht van waarheid dat straalt in onvergankelijke glans. Je kunt innerlijk vernieuwen en groot geluk beleven.

2 boot
Spirituele tekst 2

De stoffelijke wereld beneden, o ziel,
is het verblijf van onbevredigd verlangen,
van vrees ontwaarding en droefenis.
Boven is de wereld van de geest, van rust, ontoegankelijk voor angst,
getuigende van hoge waardigheid en blijdschap.

Vermaning van de ziel

Beschouwing 2

Je kunt een levende verbinding zijn tussen de zintuiglijke wereld en de goddelijke wereld als je in symbolische zin het water van de steeds veranderende vormwerelden bent overgestoken.

3 kaarsvlamSpirituele tekst 3

Wanneer de persoonlijkheidsziel en de ziel
zich op de juiste wijze hebben geprepareerd
zijn ze waardig de geestziel te ontvangen.
De geestziel is boven alles verheven en niet waarneembaar.

Zohar

Beschouwing 3

De vergelijking van de ziel met een kaarsvlam is heel treffend want de ziel wordt veelal ervaren als een licht of een lichtkleed. In ieder mens is de basisstructuur van de drievoudige ziel aanwezig binnen de menselijke microkosmos.

4 parel

Spirituele tekst 4

Nadat gij naar Egypte zult zijn afgedaald,
om daar de parel te halen midden in de zee,
die door de sissende slang is omsingeld,
zult gij u weer kleden met uw stralengewaad
en de mantel die u was toegemeten.

Het lied van de parel

Beschouwing 4

Met de parel wordt hetzelfde bedoeld als dat wat in andere tradities wordt aangeduid als de goddelijke vonk, de geestvonk, het oeratoom, de roos en de lotus. Dit is de hoogenergetische geestelijke kern van het menselijke stelsel, van de microkosmos.

5 denker

Spirituele tekst 5

De eenwording van het hogere en het lagere
wordt bereikt door onderwerping van de psychische aard
en de beheersing van de denkstof.
Wanneer dit tot stand gebracht is,
kent de leerling zichzelf zoals hij in werkelijkheid is.

Yoga sutra’s

Beschouwing 5

Patanjali spoort de leerling van de ziel aan om in het dagelijkse leven voortdurend te oefenen in het beteugelen van het denken. Hij onderscheidt vijf denk-toestanden van het denkvermogen die pijnlijk of niet-pijnlijk zijn: juiste kennis, foutieve kennis, inbeelding, passiviteit (slaap) en herinnering.

6 universum

Spirituele tekst 6

God schiep de mens als zijn evenbeeld,
als evenbeeld van God schiep hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
Hij zegende hen.

Genesis 1:27

Beschouwing 6

Volg niet de voetsporen van de wijzen uit het verleden, maar zoek wat zij zochten. Het spirituele herscheppingsproces waaraan jij je kunt onderwerpen een universele structuur. En die structuur tref je aan in bijvoorbeeld het scheppingsverhaal in de bijbel.

7 poort

Spirituele tekst 7

Ik zie het pad dat begint in de modder
en waarvan de top verdwijnt in het schitterende licht van nirvana.
En nu zie ik de poorten die telkens smaller zijn
op de moeilijke en doornige weg naar jñana.
Elke poort heeft een gouden sleutel om haar deuren te openen.

De stem van de stilte II:10-11

Beschouwing 7

Teneinde de bevrijding te bereiken dient de leerling van de ziel door zeven poorten te gaan. Zeven kwaliteiten van de geestziel moeten tot ontwikkeling komen.

8 boeddha

Spirituele tekst 8

Ja Heer, verleen glans aan mijn aardse gestalte,
opdat ik moge zijn uw dageraad,
die de komst van het goddelijk licht aankondigt;
opdat alle mensen mij mogen zien als uw bode,
die het aanbreken van een nieuw tijdperk verkondigt.

De gatha’s van Zarathoestra 50:10

Beschouwing 8

Boeddha ontwikkelde een leer waar het zogeheten achtvoudige pad deel van uitmaakt. Het biedt leerlingen van de ziel praktische aanknopingspunten om de spirituele weg te gaan, om de leer te leven en te komen tot verwerkelijking.

9 sinaasappels

Spirituele tekst 9

Er is verscheidenheid in genadegaven,
maar het is dezelfde Geest;
en er is verscheidenheid in bedieningen,
maar het is dezelfde Here;
en er is verscheidenheid in werkingen,
maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.

1 Korinthiërs 12:4-6

Beschouwing 9

In de leerling van de ziel in wie een zekere mate van vernieuwing is gerealiseerd en die zich inspant om anderen op te wekken om ook de spirituele weg te gaan, komen bepaalde spirituele vermogens tot ontwikkeling.