Het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel – een door de geest bezielde mens worden’ verschijnt op 15 september 2016

Mysterien en symbolen van de ziel boek van Andre de Boer

Wat is het dat mij door het leven draagt? Wat geeft mijn leven sturing? Doe ik het zelf of is er iets in mij dat mij drijft? Waarom loop ik warm voor het één terwijl het andere me koud laat? Iets in mij veroorzaakt dat ik leef. Leven is een mysterie. Herken ik dit mysterie nog in mijn leven? Waar vind ik de dynamische bron van mijn leven? Leef ik werkelijk vanuit mijn diepste verlangen, vanuit mijn hoogste rede? En niet vanuit iets dat van buitenaf is opgelegd, door onze omgeving of de maatschappij? Wat leeft er in mij?

Al duizenden jaren stellen mensen zichzelf dergelijke levensvragen. Niet alleen vanuit nieuwsgierigheid, maar vooral ook om het leven op aarde betekenis en richting te kunnen geven. Vele spirituele tradities gebruiken de begrippen ziel en bewustzijn om te kunnen doordringen tot een dieper begrip. Maar wat is de ziel eigenlijk?

Die vraag wordt uitgebreid beantwoord in het nieuwe boek Mysteriën en symbolen van de ziel – een door de geest bezielde mens worden dat op 15 september 2016 verschijnt bij Rozekruis Pers. André de Boer schreef het boek met de bedoeling dat de je een beter begrip krijgt van de ziel, dat je het leven van de ziel gaat ervaren en dat je – alleen als je dat wilt natuurlijk – steeds meer gaat leven vanuit je ziel.

Besef je al dat je op aarde leeft omdat je zo in de gelegenheid wordt gesteld om een door de geest bezielde mens te worden? Ben je je ervan bewust dat je ziel een manifestatie is van de al-ziel en dat deze onlosmakelijk is verbonden met alle andere zielen? Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit oost en west geven aanwijzingen.

Het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ richt zich zeker niet alleen tot spirituele zoekers. Juist degenen die menen in spiritueel opzicht gevonden te hebben kunnen via dit boek tot verdieping komen. Ook professionals die beroepsmatig veel met mensen werken en open staan voor een ruimer mens- en wereldbeeld kunnen via ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ waardevolle nieuwe inzichten verwerven. Denk aan artsen, therapeuten, coaches, psychologen, leraren, counselers, bestuurders, leidinggevenden en geestelijk verzorgers.

Verder is dit boek ideaal voor studenten en andere jongeren die affiniteit hebben met het onderwerp, bijvoorbeeld omdat ze geïntrigeerd zijn door levensvragen. ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ biedt een goed tegenwicht tegen de eenzijdige mechanistische en materialistische benaderingen waarop de meeste opleidingen nog zijn gebaseerd. Vele moeilijkheden waarmee we te maken hebben als mens en als mensheid zijn voortgevloeid uit eenzijdigheid.

Dit boek is niet geschreven om slechts één keer te lezen. In principe kun je er je hele leven mee werken, want het biedt een gefundeerd mens- en wereldbeeld dat je steeds beter kunt begrijpen, dat je in staat stelt nieuwe inzichten te toetsen en nieuwe ervaringen een plek te geven, zodat je een door de geest bezielde mens wordt en blijft. Als je jezelf steeds weer verdiept in ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ zul je er waarschijnlijk iedere keer weer nieuwe dingen in lezen omdat je innerlijk groeit.

Het laatste hoofdstuk met de titel ‘de ziel is een wereldwerker’ gaat over het grote belang van samenwerking op het gebied van spiritualiteit. Dit boek is ideaal om mee te werken in een verdiepingskring, want door de inhoud in een groep gelijkgezinden met elkaar te bespreken en te belevendigen is het mogelijk om te komen tot een dieper begrip en tot gnostieke verwerkelijking in het eigen leven. En die persoonlijke verwerkelijking heeft een enorm positieve invloed op alles en allen.

achterkant boek mysterien en symbolen van de ziel Andre de Boer

Eén gedachte op “Het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel – een door de geest bezielde mens worden’ verschijnt op 15 september 2016

Reacties zijn gesloten.