Nieuwe boekenserie met levenswijsheden van filosofen: Erasmus, Kierkegaard en Arendt – geschikt als cadeauboek

1 Desiderius Erasmus Levenswijsheden –  samengesteld door Jan de Bas
Een inspirerend boek vol levenswijsheden van deze beroemde Nederlandse filosoof, priester en schrijver. In 2009 werd Erasmus (uitgeroepen tot de grootste Rotterdammer. Deze status heeft hij vooral te danken aan de levenslessen die hij naliet en die niet aan actualiteit hebben ingeboet. Naast veel quotes uit Erasmus’ omvangrijke oeuvre bevat dit fraaie boek, dat geschikt is als geschenk,  informatie over diens leven en levensfilosofie.
“Niemand is immers kleingeestiger dan degenen die in hun land zijn gebleven: zij haten vreemdelingen en veroordelen alles wat afwijkt van hun inheemse praktijken.”

BESTEL DESIDERIUS ERASMUS LEVENSWIJSHEDEN

2 Søren Kierkegaard Levenswijsheden – samengesteld door Geert Jan Blanken
Dit boek over de filosofie van Søren Kierkegaard verschijnt in een nieuwe serie inspirerende geschenkboeken. Het kloeke formaat, de fraaie gebonden uitvoering en de thematisch gerangschikte quotes van Kierkegaard maken het onweerstaanbaar. Het boek begint met een biografische schets die de filosoof plaatst in zijn tijd, en wordt afgesloten met een essay over de levensfilosofie van Kierkegaard.
“Wij menen voortdurend dat de wereld, de omgeving, de omstandigheden, de relaties iemands geluk en vrede in de weg staan. En in de grond is het altijd de mens die zichzelf in de weg staat.”

BESTEL SOREN KIERKEGAARD LEVENSWIJSHEDEN

3 Hannah Arendt Levenswijsheden – samengesteld door Joop Berding
In dit fraai gebonden boek over de filosofie van Hannah Arendt  zijn quotes thematisch gerangschikt. Het boek begint met een biografische schets die de auteur plaatst in haar tijd, en wordt afgesloten met een essay over de levensfilosofie van Hannah Arendt. Deze serie geschenkboeken voorziet in een behoefte naar toegankelijke levenswijsheid.
“Menselijke ouders hebben hun kinderen niet alleen door verwekking en geboorte het leven gegeven, maar hebben hun tegelijkertijd ook ter wereld gebracht. In de opvoeding nemen zij verantwoordelijkheid op voor beide: voor het leven en de ontwikkeling van het kind en voor het voortbestaan van de wereld.”

BESTEL HANNAH ARENDT LEVENSWIJSHEDEN