Zeven boeken met de brieven van Paulus en toelichtingen van Tom Wright – Paulus voor iedereen

1 Romeinen deel 1
Deze uitgave in de serie Het Nieuwe Testament voor iedereen gaat over het boek Romeinen in de Bijbel en behandelt de hoofdstukken 1-8. Paulus’ brief aan de Romeinen is zijn meesterwerk. In die brief behandelt Paulus een groot aantal verschillende onderwerpen van verschillende invalshoeken en voegt die dan samen tot een indringend betoog, vol vaart en urgentie.

BESTEL PAULUS VOOR IEDEREEN – ROMEINEN DEEL 1

2 Romeinen deel 2
Dit deel gaat over het Bijbelboek Romeinen en behandelt de hoofdstukken 9-16.

BESTEL PAULUS VOOR IEDEREEN – ROMEINEN DEEL 2

3 1 Korintiërs
Dit deel gaat over het Bijbelboek 1 Korintiërs. Korinte was een levendige havenstad, waar de culturen over elkaar heen buitelden zoals dat ook vandaag om ons heen zo sterk het geval is. De brief staat vol wijsheid en Paulus daagt ons uit ons leven langs de meetlat van het evangelie te leggen. Tom Wright noemt Paulus in deze verklaring een man van ‘grote pastorale gevoeligheid en diep inzicht’. Zo staat hij bij de buitenwereld niet direct bekend, maar Wright maakt duidelijk dat deze brief een kroon op Paulus’ werk genoemd mag worden.

BESTEL PAULUS VOOR IEDEREEN – 1 KORINTHIËRS

4 2 Korintiërs
Dit deel gaat over het Bijbelboek 2 Korintiërs. Paulus’ tweede brief aan de gemeente te Korinte behandelt de betekenis van het kruis in het kader van persoonlijk lijden – het lijden van Paulus zelf, en dat van zijn lezers. In Galaten is hij boos, in Filippenzen vol vreugde, hier in 2 Korintiërs zien we zijn diepe verdriet, en de nog verse wonden van zijn eigen lijden. Maar hij blijft naar dit alles kijken door de bril van het evangelie. Deze prachtige Bijbelstudies laten ons iets zien van de bijzondere troost die gelegen is in het lijden, sterven, en het opstandingsleven van Jezus, de Heer van de wereld.

BESTEL PAULUS VOOR IEDEREEN – 2 KORINTHIËRS

5 Galaten en Tessalonicenzen
De brieven die Tom Wright in dit deel van zijn verklaring van het Nieuwe Testament behandelt zijn vermoedelijk de vroegste die Paulus schreef. Daarmee zijn het meteen ook de allervroegste documenten van de kerk, vroeger dan de evangeliën. Ze bruisen van levendigheid, staan vol vragen, problemen, enthousiasme, gevaar, en bovenal een sterk gevoel van de kracht en aanwezigheid van de levende God, die de wereld heeft veranderd door Jezus en die nu aan het werk is met zijn Geest op een geheel nieuwe manier.

BESTEL PAULUS VOOR IEDEREEN – GALATEN EN TESSALONICENZEN

6 Gevangenisbrieven
Emotionele brieven van Paulus vanuit de gevangenis geschreven, uitgelegd door Tom Wright. De brieven die Paulus vanuit de gevangenis in Rome schreef (Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen en Filemon) hebben een eigen sfeer en urgentie. Wright brengt de woorden van Paulus over naar onze eigen leefsituatie.

BESTEL PAULUS VOOR IEDEREEN – GEVANGENISBRIEVEN

7 De pastorale brieven
Dit deel behandelt de zogenaamde pastorale brieven, aan zijn medewerkers Timoteüs en Titus. Deze brieven zijn zeer praktisch en bevatten bemoedigingen en adviezen voor het dagelijks leven van een plaatselijke kerk, en de rol van de voorganger daarin. Tegelijkertijd geven ze ons voortdurend een inkijkje in het rijke theologische beeld van Jezus en de kracht van het evangelie.

BESTEL PAULUS VOOR IEDEREEN – PASTORALE BRIEVEN

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER EN VAN PAULUS