Bloemlezing: De opstanding van de innerlijke mens, gnostieke visies op Pasen

 

 

Betekenis van Pasen en de opstanding in het esoterische christendom en de gnostiek.001 KLIK HIER OM DE BLOEMLEZING (PDF, 19 A4) GRATIS TE DOWNLOADEN

 

 

In de christelijke gnostiek worden de bekende verhalen over de geboorte, het leven, het sterven en de opstanding van Jezus niet primair gezien als historische verslagen. In het innerlijke christendom wordt de weg die Jezus ging vooral beschouwd en ervaren als een symbolische weergave van het proces van geestelijke bewustwording en vernieuwing. Dat proces vindt plaats in de mens die zich daaraan aandachtig wijdt vanuit inzicht en verlangen.

Tijdens het joodse paasfeest wordt de uittocht uit de slavernij naar het beloofde land herdacht. De  mens is geroepen om die uittocht eens te gaan. Daarbij gaat het om een innerlijke reis waarbij de betrokkene zijn ware vrijheid herwint. Terwijl die mens gewoon zijn aardse leven leeft, wordt de binding met het oorspronkelijke levensdomein (het beloofde land) dan steeds sterker.

Het christelijke paasfeest is in essentie bezinning op het perspectief van de opstanding van de innerlijke mens. Die opstanding is de bekroning van deen mysterieweg waarop ook een soort stervensproces optreedt: het op basis van inzicht en verlangen vrijwillig afleggen van factoren die de toegang van het geestelijke Licht in de mens belemmeren.

Betekenis van Pasen en de opstanding in het esoterische christendom en de gnostiek.001 KLIK HIER OM DE BLOEMLEZING (PDF, 19 A4) GRATIS TE DOWNLOADEN

Het levensverhaal van Jezus toont de geestelijke weg die de mens kan bewandelen. Hoewel het een leven betreft dat zo’n tweeduizend jaar geleden is geleefd, is het voor de mens van de 21ste eeuw nog uiterst actueel. De moderne mens kan het evangelie gaan herkennen als een weergave van een innerlijk proces dat hij in zichzelf kan laten voltrekken.

De mens die tijdens zijn leven op aarde deel krijgt aan die opstanding, heeft de dood overwonnen. Dat is de bekroning van het christelijke inwijdingsmysterie. Natuurlijk sterft het stoffelijke lichaam na verloop van tijd, maar de nieuwe persoonlijkheid die tot stand gekomen is, beschikt over een fijnstoffelijk, onsterfelijk, verheerlijkt lichaam.

christelijke gnostiek de opstanding van de innerlijke mens 570

Jezus toonde de mensheid de bevrijdende mysterieweg, en leefde deze voor. De persoon van Jezus van Nazareth verkreeg vooral bekendheid door de vier evangeliën die zijn opgenomen in de Bijbel. Het woord ‘evangelie’ betekent letterlijk ‘blijde boodschap’. Onder de evangeliën wordt over het algemeen verstaan: de schriftelijk vastgelegde vormen van de overleveringen over de geschiedenis van Jezus.

In hun boek De Universele Gnosis onderscheiden Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri de volgende zeven fasen van de christelijke mysterieweg, die gebaseerd zijn op het levensverhaal van Jezus.

1. De geboorte en het optreden van Johannes de Doper
2. De geboorte van Jezus in de stal
3. De omwandeling van Jezus op aarde
4. De uitverkiezing van de twaalf discipelen
5. De bereiding en viering van het avondmaal
6. De kruisiging
7. De opstanding

In het boek ‘De Universele Gnosis’ wordt vooral ingegaan op de de laatste drie fasen, die overeenkomen met de laatste weken uit het aardse leven van Jezus zoals dat in de evangeliën is beschreven.
Die drie fasen, die het sluitstuk vormen van een weg van geestelijke bewustwording en vernieuwing, staan ook centraal in deze bloemlezing, die is samengesteld uit teksten op de website www.spiritueleteksten.nl. Op die website zijn de in deze bloemlezing opgenomen teksten ook in gesproken vorm te beluisteren.

cover de opstanding van de innerlijke mens bloemlezing gnostieke visies op pasen 570KLIK HIER OM DE BLOEMLEZING (PDF, 19 A4) GRATIS TE DOWNLOADEN

De mens die tijdens zijn leven op aarde deel krijgt aan die opstanding, heeft de dood overwonnen. Dat is de bekroning van het christelijke inwijdingsmysterie. Natuurlijk sterft het stoffelijke lichaam na verloop van tijd, maar de nieuwe persoonlijkheid die tot stand gekomen is, beschikt over een fijnstoffelijk, onsterfelijk, verheerlijkt lichaam.

Die nieuwe hemelse voertuiglijkheid heeft deel aan de eeuwigheid, en is dus bevrijd van het wiel van geboorte en dood en de daarmee gepaard gaande vormen van lijden. De mens die in gnostieke zin is opgestaan, beschikt over vermogens om in vreugde mee te werken aan de uitvoering van het goddelijke scheppingsplan.

Dit is een groots perspectief waar we ons niet alleen met Pasen, maar altijd door kunnen laten bezielen.

Bron: Bloemlezing De opstanding van de innerlijke mens (pdf, 19 A4)

 

 

2 gedachten over “Bloemlezing: De opstanding van de innerlijke mens, gnostieke visies op Pasen

  1. Spirituele Teksten Bericht auteur

   Goede vrijdag is door de toenmalige kerk ingesteld om de kruisiging van Jezus, zoals die in de evangeliën staat beschreven, te herdenken. Dat is bedacht omdat het graf van Jezus in de hof van Jozef van Arimathea leeg gevonden werd op de eerste dag van de week (zondag), en er gezegd was dat Jezus na drie dagen zou opstaan. Als dat werkelijk zo zou zijn, zou de kruisiging hebben plaatsgevonden op woensdag.

   In het innerlijke of gnostieke christendom doet dit alles niet terzake omdat de evangeliën vooral worden gezien als symbolische weergaven van een proces dat in de mens zelf kan plaatsvinden. De mededeling “opstaan na drie dagen” duidt op een drievoudig proces dat door de klassieke rozenkruisers werd aangeduid met: uit God geboren, in Jezus gestorven, door de Heilige Geest wedergeboren. De eerste dag van de week verwijst naar een geheel nieuwe ontwikkeling.

   De kruisiging kan worden gezien als het sterven dan het oude dat de toegang van het Licht in de mens belemmert. Dat wordt in de bloemlezing nader toegelicht in de tekst uit “De Universele Gnosis” over de dieper betekenis van Pasen. Max heinde schrijft dat het kruis in de esoterie nooit gezien is als een martelwerktuig: https://spiritueleteksten.nl/?p=375

Reacties zijn gesloten.