Tijd en eeuwigheid 9 van 10 – Een brug zijn tussen eeuwigheid en tijd – muziek Bronwel 49

 

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

Hieronder volgt de tekst van citaat 39 uit het boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit vele eeuwen. Die uitgave is te bestellen vanaf 27 november 2021, bevat veertig korte tekstgedeelten uit boeken van uitgeverij Rozekruis Pers en is ontwikkeld als geschenk voor deelnemers aan het gelijknamige symposion dat Stichting Rozenkruis organiseerde op 17 oktober 2021.

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

‘Uw hemel is niet ver weg; en hij is geen uitgemeten en begrensde plek, het is geen land dat u bereiken moet; het is een staat van bewustzijn.’ (Aquarius Evangelie 33:8).

De mens heeft zowel het aardse als het goddelijke in zichzelf. De mens zoals wij die kennen is weliswaar een manifestatie van het goddelijke, maar is zelf niet goddelijk en zal dat ook nooit worden. Ons stoffelijk lichaam zal eens sterven. Het fysieke lichaam is stof en zal tot stof terugkeren.

Diverse wijsheidsstromingen spreken over een onsterfelijk goddelijk beginsel dat in iedere mens sluimerend aanwezig is en dat erop wacht om te ontwaken en werkzaam te worden. Op basis van dat ontwaakte en werkzame goddelijke principe kan de mens een brug worden tussen eeuwigheid en tijd. Het gaat er niet om dat wij in de eeuwigheid komen, maar dat het onvergankelijke in ons tot leven komt. Dat is de kern van alle gnostieke leringen en ook van het esoterisch christendom: de mens is een tweevoudig wezen.

Uit: Spirituele Kerst – handreiking voor bezinnning en bezieling rond- om Kerstmis en Oud en Nieuw, Spirituele teksten bibliotheek 1

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

BESTEL SPIRITUELE KERST