Radio-interview met Johan van der Cammen over Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid

BESTEL VALENTINUS DE GNOSTICUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID

Dr. Johan van der Cammen werkt als spreker en docent en is leerling van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis . Hij verzorgt onder andere cursus Van wijsheidsstromingen naar innerlijke wijsheid in Zwolle en Zutphen. In het vraaggesprek dat hij in december 2021 had met Hello Radio Spirituality gaat hij in op het boek ‘Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der waarheid’ van Prof. dr. Gilles Quispel, emeritus hoogleraar theologie aan de Universiteit Utrecht die op hoge leeftijd in Egypte is overleden.

Gilles Quispel  was als orthodox, christelijk-historicus vooral een kenner van de gnostiek en het vroege christendom. In 1952 kocht hij in Brussel een gnostische codex met vijf onbekende gnostische geschriften uit de school van Valentius. uit Alexandrië.  Deze was in de beginperiode van de jaartelling een gnostisch leraar. Hij was grondlegger van de stroming binnen de gnostiek, bekend als het valentinianisme en schreef onder andere het Evangelie der Waarheid en de brief aan Rheginos (ook bekend als Verhandeling over de opstanding).

BESTEL VALENTINUS DE GNOSTICUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID

Het had niet veel gescheeld of Valentinus was paus van Rome geworden. Detail: mede dankzij de relatie met voormalig koningin Juliana, gingen voor Quispel in Egypte de deuren open die anders, naar zijn eigen overtuiging, voor hem gesloten zouden zijn gebleven.

LEES MEER OVER BOEKEN VAN OF OVER GILLES QUISPEL