Gnostieke verhandeling over de opstanding, brief aan Rheginus uit Nag Hammadi bibliotheek

Citaat Verhandeling over de opstanding is geen illusie spirituele teksten 570

LEES BESCHOUIWING OVER DE VERHANDELING VAN DE OPSTANDING, BRIEF AAN RHEGINUS

LEES MEER OVER DE NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN

BESTEL DE NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN

De Verlosser heeft de dood verzwolgen – hieromtrent behoor je niet meer onwetend te zijn – want hij legde de vergankelijke wereld terzijde en verving die door een onvergankelijk eeuwig rijk. En hij is opgestaan, door het zichtbare door het onzichtbare te verteren, en wees ons zo de weg van onze onsterfelijkheid.  Toen inderdaad, zoals de apostel zegt, ‘leden wij met hem en stonden wij met hem op en voeren ten hemel met hem’.

Als wij ons nu in deze wereld manifesteren als dragers van hem, zijn wij zijn lichtstralen, en zijn met hem verbonden tot onze zonsondergang, dat is, tot onze dood in dit leven. We worden dan door hem naar de hemel opgetrokken, zoals zonnestralen door de zon, waarbij we door niets worden tegengehouden. Dit is de opstanding van de geest, die de opstanding van de ziel en van het lichaam overbodig maakt.

Twijfel daarom nooit aan de opstanding, mijn zoon Rheginus. Want als je als niet in een gedaante preëxisteerde, dan kreeg je in elk geval een vleselijk lichaam toen je in deze wereld kwam. Waarom zou je dan geen gedaante ontvangen wanneer je opstijgt naar de hemel? Iets wat boven het vleselijke lichaam uitgaat is immers de levensbron ervan. Is dan niet wat omwille van jou tot bestaan is gebracht jou eigen? En blijft wat jou eigen is dan niet met jou bestaan?

HET BOVENSTAANDE SCHILDERIJ ‘OPSTANDING’ IS GEMAAKT DOOR JOHFRA

Dan zijn er nog enkelen die, in hun studie naar de dingen die ze aan het onderzoeken zijn, willen begrijpen of degene die verlost is, onmiddellijk verlost is wanneer hij zijn lichaam verlaat. Dat hoeft niemand te betwijfelen! Want inderdaad blijft de zichtbare gestalte, wanneer deze gestorven is, niet behouden, maar alleen de levende gestalte die zich daarin bevindt, díe zal opstaan. Wat is dan de opstanding? Het is de ontsluiting, op ieder gegeven moment, van het opgestane deel.

Wanneer je je nu herinnert in het evangelie gelezen te hebben dat Elia en Mozes verschenen in Jezus‘ gezelschap, meen dan niet dat de opstanding een illusie is. Het is geen illusie, maar werkelijkheid. Eerder nog zou je moeten volhouden dat de wereld een illusie is, in plaats van de opstanding, die bewerkstelligt is door onze Heer, de Verlosser, Jezus de Christus.

Maar wat zeg ik je nu hiermee? Plotseling zullen de levenden sterven, maar evengoed leven ze helemaal niet eens in deze wereld van illusie! Want zie, de rijken raken verarmd en de heersers onttroond.  Alles is aan verandering onderhevig. De wereld is een illusie. Laat ik daarom niet te omstandig afgeven op de omstandigheden van deze wereld. Want dit is niet het karakter van de opstanding, want zij is waarheid, die bestendig is.

En zij is de openbaring van wat werkelijk bestaat, en zij is de opheffing van de dingen van deze wereld en een overgang naar een nieuw bestaan want het onvergankelijke daalt neer op het vergankelijke, en het licht stoomt neer op de duisternis en verteert die en het pleroma vult de onvolkomenheid aan. Dit zijn de symbolen en de beelden van de opstanding. Hij (Christus) is het die het goede tot stand brengt.

Denk daarom niet in verdeeldheid, o Rheginus, maar leef evenmin in overeenstemming met dit vlees. Maak je, daarentegen, los van verdeeldheden en gehechtheden en je hebt de opstanding al bereikt, zoals iemand die op sterven ligt en weet dat hij zal sterven. Dat moment zal eens komen, zelfs als hem een lang leven is beschoren.  Waarom zou je jezelf dan niet al beschouwen als iemand die de opstanding heeft bereikt en voor wie dit moment van loslaten al is aangebroken?

Als je de opstanding bereikt hebt, maar desondanks voortleeft alsof je nog moet sterven en toch weet dat je eigenlijk al gestorven bent, waarom zou ik dan je gebrek aan geestelijke oefening door de vingers zien? Ieder moet zijn geest op velerlei wijzen oefenen om zich los te maken van de materie zodat hij niet zal dwalen, maar wederom zichzelf zal aannemen wie hij van oorsprong was.

Bron: De Nag Hammadi Geschriften, Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans

NG VAN DE OPSTANDING, BRIEF AAN RHEGINUS

LEES MEER OVER DE NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN

BESTEL DE NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *