Folder Spirituele teksten 2019 – Mysteriën van het Rozenkruis – Lofzangen van God, kosmos, mens

DOWNLOAD HET JAARPROGRAMMA 2019 VAN SPIRITUELE TEKSTEN (PDF)

MYSTERIËN VAN HET ROZENKRUIS 
online-programma september – november 2019 (gratis): 

07–09 De uitnodiging ontvangen 
14–09 Juiste beslissingen nemen
21–09 Gewogen worden
28–09 Het oude bewustzijn laten sterven 
05–10 Het nieuwe bewustzijn laten groeien 
12–10 Transformaties bewerkstelligen 
19–10 Poortwachter zijn
26–10 De samenleving bewust maken 
02–11 Werken aan algehele heelwording 

ROZENKRUIS EN GNOSIS – EEN INNERLIJKE VERKENNING 
In 14 plaatsen. Aanbevolen bij het nieuwe online-programma en boek. 
verkenningen: september 2019 – februari 2020 

1. De verbinding tussen rozenkruis en gnosis 
2. De tweevoudige mens
3. De innerlijke roep en de opdracht
4. Mens en microkosmos
5. Het geopende hart
6. Het nieuwe denken
7. Realisatie in het hier en nu
8. Het pad van transfiguratie
9. Landelijke afsluiting 

het boek:
Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren
André de Boer
softback | 14,0 x 22,0 cm | € 19,50 verschijnt in september 2019 

LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS 
online-programma januari-december 2019 (gratis): 

12–01 Zonnehymne 
26–01 Tabula Smaragdina
09–02 Niemand heerst over de geest 
23–02 Hermetisch dankgebed
09–03 Boetezangen
23–03 Ode aan de wijsheid
06–04 Universele geloofsbelijdenis 
20–04 Hymne aan Ahura Mazda 
04–05 Getuigenissen van Mani
18–05 O geestvuur
01–06 Het liefdelied van de nimfen 
15–06 Leven is liefde
29–06 Het lied van de rietfluit
13–07 Wijzangen
27–07 Salat
10–08 Onze Vader
24–08 Het hogepriesterlijk gebed 
09–11 Psalmen
16–11 Gebed van Paulus de Apostel 
23–11 Lofzang bij een inwijdingsritueel 
30–11 Het Nuctemeron
07–12 Rijke perspectieven 

het boek: Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens
André de Boer
softback | 247 p
14,0 x 22,0 cm | € 19,50 ISBN 978 90 6732 466 3

SPIRITUELE PASEN EN SPIRITUELE PINKSTEREN 
online-programma in april en juni 2019 (gratis)

14–04 De doortocht 
15–04 Door de poort gaan
16–04 Het mysterie van geboorte en dood 
17–04 De innerlijke tempel reinigen 
18–04 Overgave aan je innerlijke meester 
19–04 Nieuwe innerlijke kracht betonen 
20–04 De cruciale overwinning op jezelf 
21–04 De bevrijding van de innerlijke mens 
02–06 Geest, ziel en lichaam één laten worden 
03–06 Liefde voor alles en allen
04–06 Deel krijgen aan de eeuwigheid
06–06 De transfiguratie aanschouwen 
06–06 Het licht van de wereld volgen en zijn 
07–06 Zelfinwijding op basis van zelfautoriteit 
08–06 Opgetrokken worden in een ander gebied 
09–06 Vervuld worden van de Heilige Geest 

het boek: Spirituele Pasen en Pinksteren
André de Boer en Tanja Rozema
softback | 222 p
14,0 x 22,0 cm | € 14,50
ISBN 978 90 6732 446 5 e-book: € 10,–
In het Engels: 978 90 6732 464 9 

SPIRITUELE KERST
online-programma december 2019 -januari 2020 (gratis)

22-12 Jezelf voorbereiden
23-12 De innerlijke mens in je herkennen
24-12 Je weg bereiden
25-12 Het goddelijke in je geboorte geven
26-12 In dit teken zul je overwinnen
27-12 Je magische geschenken
28-12 Bedreigingen vanuit de wereld en jezelf
29-12 Je opdracht in het leven
30-12 Je terugblik op het verleden
31-12 Afscheid nemen van je leermeesters
01-01 Je talenten ontplooien
02-01 De verborgen schatten in je hart 
03-01 Aandacht voor je innerlijke ontwikkeling
04-01 Het geestbewustzijn in je wekken
05-01 Zeven grondstellingen voor je leven 
06-01 Neerdaling van de heilige adem 

het boek: Spirituele Kerst
André de Boer en Tanja Rozema
softback | 179 p 
14,0 x 22,0 cm | € 14,50 ISBN 978 90 6732 443 4 e-book: € 10,– 
het boek in het Engels: ISBN 978 90 6732 457 1 

HET ONTWAKEN VAN DE ZIEL 
internationale zomerconferentie juli 2019 

De School van het Gouden Rozenkruis organiseert in samenwerking met Spirituele teksten een internationale zomerconferentie in Haarlem die mede gebaseerd is op het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’. 

De voertaal is Engels.
Nederlandse vertalingen worden verzorgd. 

• integratie van het innerlijke in het dagelijkse leven
• tempels van het Rozenkruis
• van reïncarnatie naar transfiguratie
• excursies op zaterdagmiddag 13 juli
• van zelfkennis naar nieuwe levenshouding
• van verlangen naar vervulling

Data: 12, 13 en 14 juli 2019
Adres: Zakstraat 6, 2011 JS, Haarlem. 
Kosten: € 50,- euro voor de hele conferentie, of € 25,- euro per dag. 
Overnachtingen: zelf regelen 
Meer informatie en inschrijven: 

www.rozenkruis.nl/soul 

het boek: Mysteriën en symbolen van de ziel
André de Boer
softback | 284 p 
14,0 x 22,0 cm | € 19,50 ISBN 978 90 6732 449 6 e-book: € 10,– 
het boek in het Engels: ISBN 978 90 6732 471 7