Met liefde doordrongen wijsheid – inloopochtend Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem op dinsdag 26 april 2022

BESTEL GESPREK MET DE ANDER, OOK VERKRIJGBAAR ALS EBOOK

BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD, OOK VERKRIJGBAAR ALS E-BOOK

Het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem (Zakstraat 2) organiseert maandelijks een inloopochtend over een bepaald thema. De inloopochtend van dinsdag 26 april 2022 (10.00 – 11.30 uur) heeft als thema ‘Met liefde doordrongen wijsheid’. De onderstaande teksten van Mikhaïl Naimy, kunnen dienen als voorbereiding en/of verdere verdieping.

1 Leven is liefde ( uit Gesprek met de Ander)

 

Zo verging het mij, mijn God
voordat ik de grootsheid en onvoorwaardelijkheid
van de liefde begreep,
en doorhad dat zij het leven is.
Dat leven liefhebben is,
en dat er tussen die twee geen grens
en ook geen verschil bestaat.

En nu is er niets
dat méér aantrekkingskracht op mij uitoefent dan de liefde.
En ik wou dat alleen zij de schatkist in mijn hoofd vulde
en dat zij haar magisch zou verzegelen.
Het zou haar hele inhoud veranderen
in transparante atomen – zoals de ether –
nauw met …

LEES HET HELE GEDICHT

BESTEL GESPREK MET DE ANDER, OOK VERKRIJGBAAR ALS EBOOK

2 Leven om te leren liefhebben (uit Het boek van Mirdad

 

Liefde is de wet van God. Wij leven, opdat wij zullen leren lief te hebben. Wij hebben lief, opdat wij zullen leren te leven. Geen andere les wordt van de mens gevraagd. En wat is liefhebben anders dan dat de minnaar de geliefde voor eeuwig in zich opneemt, zodat de twee één zijn?

En wie of wat moeten wij liefhebben? Moeten wij een enkel blad aan de boom des levens uitkiezen en daarop ons gehele hart uitstorten? En de tak dan, die het blad draagt? En de stam, die de tak ophoudt? En de bast dan, die de stam beschermt? En de grond, die de wortels omsluit? En de zon, de zee en de lucht, die de grond vruchtbaar maken? Als één blad van de boom uw liefde waard is, hoeveel te meer dan de gehele boom. De liefde die een deel van het geheel uitsluit, veroordeelt zichzelf tot smart.

U bent de boom des levens. Deel uzelf dan niet in stukken. Stel geen vrucht tegenover vrucht, geen blad tegenover blad, geen tak tegenover tak, geen stam tegenover de wortels, geen boom tegenover de moedergrond. Dát is het …

LEES HET HELE TEKSTGEDEELTE

BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD, OOK VERKRIJGBAAR ALS E-BOOK

LEES MEER OVER DRIE BOEKEN VAN OF OVER MIKHAIL NAIMY