Tag archieven: Theophilus Schweighardt

Daniël Mögling op de expositie ‘De Rozenkruisers Revolutie’ – schrijver van het vierde manifest van de rozenkruisers

BESTEL DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE, TRADITIE EN VERNIEUWING

LEES MEER OVER DE TENTOONSTELLING OP DE WEBSITE VAN DE EMBASSY OF THE FREE MIND

Op de tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie – traditie en vernieuwing hebben 3 van de 82 tentoongestelde objecten betrekking op Daniël Mögling (1596-1635), die in 1618 onder het pseudoniem Theophilus Schweighardt Constantiensem een geschrift publiceerde met vier intrigerende diep-symbolische gravures van Mattheus Merian (1593-1650): Speculum sophicum rhodo-stauroticum (De wijsheidsspiegel van het Rozenkruis). In  het boek dat hoort bij de tentoonstelling is een essay opgenomen met de titel Arcanum Rosa, rozenkruiserssymboliek in Daniël Möglings ‘Spiegel van de wijsheid van het Rozenkruis’. Onderzoeker Corey Andrews gaat daar in op de beeldtaal van dit geschrift, dat wel wordt aangeduid als het vierde rozenkruisersmanifest. Hieronder volgt de tekst over de drie objecten uit het genoemde boek (p. 125 en 126).   Lees verder

Het Collegium Fraternitatis: gravure met de symbolische tempel van de klassieke rozenkruisers

BESTEL MAX HEINDEL EN THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP VOOR € 15,00

Als aanvulling op zijn Pandora schreef Daniël Mögling ‘binnen een halve dag’. begin maart 1617, voor Caspar Tradel, dr. in de rechten, zijn Speculum Sophicum Rhodostauroticum van Theophilus Schweighardt. In dit werk zijn een drietal gravures afgebeeld, waarvan de tweede de tempel van het Rozenkruis voorstelt. De betekenis van de symboliek in deze afbeelding is voor een groot deel ontleend aan Wilhelm Begemann (Bemerkungen zu einigen Rosenkreuzerschriften uit 1896 en gedeeltelijk aan Peter Huijs (Compendium van de Rozenkruisgeschriften in beeld, een voordracht weergegeven in ‘De Rozenkruisers ontsluierd’ onder redactie van J. van Schaik 1994).

Aan de bovenkant staat in het midden geschreven ‘oriens’ het oosten, de plaats waar de zon opkomt. Daaronder, in een wolk met vleugels, de Hebreeuwse letters HVHJ voor Jehova, onder wiens vleugels de broederschap in de schaduw staat. Uit deze Lees verder