Tag archieven: Pico della Mirandola

Over de menselijke waardigheid, aanvang van de beroemde rede van Pico della Mirandola (1463-1494) uit 1486

BESTEL REDE OVER DE MENSELIJKE WAARDIGHEID

Pico Della Mirandola (1463-1494) is verkondiger en belichaming tegelijk van de Renaissance-mens, zijn Rede over de menselijke waardigheid is het manifest van de vrije mens, die zijn lot in eigen handen neemt. In zijn korte leven heeft Pico, door Erasmus aangeduid als ‘een goddelijke geest’, langs vele wegen naar een universele waarheid gezocht. In zijn tijd is hij al geroemd als een wonder van geleerdheid, vermaard om zijn alomvattende kennis. Hij is vertrouwd met de grote denkers van de klassieke oudheid en de middeleeuwen, met de bijbel en de christelijke kerkvaders, maar ook met de joodse, Perzische en Arabische religieuze en wijsgerige teksten. De ‘Oratio de hominis dignitate’ is een gepassioneerd pleidooi voor de verzoening van de grote klassieke filosofieën met de christelijke en de oosterse wijsheidtradities. Hieronder volgt een gedeelte uit de rede.

In Arabische geschriften heb ik gelezen, eerwaarde vaders, dat de Saraceen Abdalla, toen hem gevraagd werd wat Lees verder