Tagarchief: Pico della Mirandola

Over de menselijke waardigheid, aanvang van de beroemde rede van Pico della Mirandola (1463-1494)

Pico della Mirandola.056In Arabische geschriften heb ik gelezen, eerwaarde vaders, dat de Saraceen Abdalla, toen hem gevraagd werd wat hem op dit schouwtoneel der wereld het meest bewonderenswaardig leek, geantwoord heeft: ‘niets bewonderenswaardiger dan de mens.’ Met deze uitspaak correspondeert het bekende gezegde van Mercurius: ‘Een groot wonder, o Asclepius, is de mens.’

Toen ik over de zin van deze woorden nadacht, leken mij de diverse uitspraken van vele lieden over de voortreffelijkheid der menselijke natuur onbevredigend. Zo bijvoorbeeld de opvatting dat Lees verder