Tag archieven: Elckerlyc

Elckerlyc: de mens die het spirituele pad gaat – gedeelte uit ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood’

MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

Omstreeks het jaar 1500 verscheen in Nederland in druk de tekst van het toneelstuk Elckerlyc, dat evenals de Engelse versie met de naam Everyman verwijst naar iedereen. De dood speelt een essentiële rol in deze moraliteit op rijm. Belangrijke boodschappen in dit korte maar diepzinnige verhaal zijn dat we allemaal sterfelijk zijn, dat we na de dood van ons lichaam verantwoording over ons leven moeten afleggen en dat we er goed aan doen om nu al zuiver te leven.

Destijds waren het geschrift Elckerlyc en toneeluitvoeringen daarvan enorm populair. Het raakte mensen veel meer dan beschouwingen over de dood, omdat ze zichzelf in de hoofdpersoon Elckerlyc herkenden. In het verhaal kunnen we de weg van de held herkennen, met de stappen zoals Lees verder

Ontstaansgeschiedenis van Renova, conferentiecentrum in Bilthoven, ontworpen door Hendrik Wijdeveld

Tijdens meerdaagse conferenties met tempeldiensten is het mogelijk een atmosfeer te creëren waarin de zoeker enige tijd ‘boven zichzelf’ uitgetild kan zijn. Een atmosfeer waarin hij of zij relatief los is van maatschappelijke en sociale bindingen en verplichtingen, en hart, ziel en verstand ongestoord kunnen ademen in de zuivere energie van het tempelveld, dat zich over de groep uitspreidt. Zo kan men zich geconcentreerd een aantal  uren of dagen wijden aan de hogere processen van menszijn. Voor zielegroei is groepseenheid één van de belangrijkste voorwaarden. Lees verder