Ik ben alles – boeken bij het thema van de boekenweek, 11 t/m 19 maart 2023

Van 11 t/m  19 maart 2023 vind de boekenweek in Nederland plaats, de jaarlijkse campagne van     de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek) om de verkoop van boeken te bevorderen. Elk jaar heeft de boekenweek een thema. In 2023 luidt het: ik ben alles. De onderstaande vijf boeken hebben sluiten aan bij dat thema. 

1 De bron van het ZIJN – Shri Nisargadatta Maharaj
Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben. Na het verschijnen van I am That in 1973 reisden veel mensen uit westerse landen naar Bombay (Mumbai) om Nisargadatta Maharaj te bezoeken. Degenen die open stonden voor de hoogste wijsheid, herkenden die bij hem, daar in dat kleine kamertje op de vliering. Bij enkelen brak die wijsheid volledig door tot openheid. De belangrijkste aanwijzing van Nisargadatta was: blijf bij het gevoelsmatige besef van Ik ben , totdat je dit eerste-persoons zijn, zonder invulling en zonder grenzen, intern volledig duidelijk ervaart. Daarna kun je je bewust worden van de bron van dit zelf-zijn. Dat is de absolute grondslag van alles, waarover niets valt te zeggen. Toch is er een directe interne kennis mogelijk van deze essentiële aard van jezelf. Deze kennis laat elke tweeheid en daarmee elk conflict verdwijnen.

BESTEL DE BRON VAN HET ZIJN

2 Mens vonk der eeuwigheid – J.A. Long
Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Waarom zijn we hier? Wat is het doel van het leven? Mens, vonk der eeuwigheid verkent deze vragen met als uitgangspunt dat verdieping van ons inzicht altijd mogelijk is. James Long benadrukt dat er een gemeenschappelijke bron van spirituele ideeën bestaat, en wanneer we deze ideeën toepassen, zullen ze een werkzame kracht in ons leven worden. Er bestaat geen kant en klaar antwoord dat iedereen tevreden kan stellen – geen boek, geen leermeester, geen bron buiten de mens zelf – want wie kan weten wat een ander voor zijn groei nodig heeft? Het leven is de enige gids en leidsman. Wanneer een mens eenmaal langs de natuurlijke weg van het ontwakend bewustzijn de toetssteen van de waarheid in zichzelf ontdekt, weet hij dat deze haar gezag niet ontleent aan de een of andere persoon van wie hij de geschriften misschien heeft gelezen of de gesprekken heeft gewaardeerd, maar dat deze haar oorsprong vindt in de diepten van zijn eigen ziel.

BESTEL MENS, VONK DER EEUWIGHEID

3 Over de terugkeer tot de oorsprong
In Het geheime boek van Johannes wordt beschreven hoe een ziel op zoek gaat naar haar afkomst. Eerst is er een lofzang. Daarna wordt tegengewerkt door krachten in deze wereld die haar de kennis over het oorspronkelijke goddelijke leven willen onthouden. Eenzaam en teleurgesteld trekt de ziel zich terug. In deze verlatenheid en stilte voltrekt zich het inwijdingsproces. De geest openbaart zich en leidt de ziel door vijf ontwikkelingsfasen heen. De eenheid wordt hersteld. Zo komt de zielen-mens als geest-mens weer Thuis.

LEES EEN GEDEELTE UIT OVER TERUGKEER NAAR DE OORSPRONG

BESTEL OVER TERUGKEER NAAR DE OORSPRONG

5 Wij zijn de wereld – Jostein Gaarder
Wij zijn de wereld is een actueel, wijs en inspirerend boek van Jostein Gaarder, die eerder de wereldwijde bestseller De wereld van Sofie schreef. Dit boek is een persoonlijke brief van Jostein Gaarder aan zijn kleinkinderen, waarin hij zijn levensfilosofie uiteenzet en urgente vragen stelt over ons bestaan. Wat vind jij belangrijk in het leven? Hoe ga je om met de natuur? En de belangrijkste vraag van deze tijd: hoe zorgen we voor onszelf, elkaar én de planeet waarop we leven. Aan de hand van ervaringen uit zijn leven probeert Jostein Gaarder de wereld te begrijpen. In dit inspirerende boek laat hij zien dat de juiste vragen stellen van levensbelang is voor onze toekomst.

LEES MEER OVER WIJ ZIJN DE WERELD

BESTEL WIJ ZIJN DE WERELD

5 De drie vragen – Don Miguel Ruiz – Barbera Emrys
De drie vragen ‘Wie ben ik? Wat is echt? Wat is Liefde?’ bieden je een prachtige kans om je spirituele pad verder te verdiepen. In iedere levensfase is het belangrijk om jezelf deze ogenschijnlijk simpele vragen te stellen. De antwoorden openen de deur naar de volgende stap in je ontwikkeling, en leiden je uiteindelijk naar de ontdekking van je ware Zelf. Don Miguel Ruiz is heel duidelijk: we blijven lijden als we deze vragen niet stellen, of als we de antwoorden negeren. De drie vragen geeft je praktisch handvatten waarmee je aan de slag kunt. Het zal je voorbij je angst en bij acceptatie en innerlijke kracht brengen.

BESTEL DE DRIE VRAGEN