Zeven pilaren van het Rozenkruis nu

1. Waarom zoeken we?
Roos: het goddelijke principe in jezelf

   • van jouw plan naar het goddelijke plan
   • van concreet denken naar symbolisch denken
   • van automatisch leven naar bewust leven

2. Wie zijn we?
Connectie: Het rozenkruis in jezelf

   • van de veelheid naar de eenheid
   • van ego-bewustzijn naar ziele-bewustzijn
   • van verlangen naar vervulling

3. Kunnen we vernieuwen?
Regeneratie Het alchemische proces in jezelf

4. Hoe kunnen we een universeel pad gaan?
Universeel: Spirituele wetten voor iedereen

   • universele leringen in wijsheidstradities
   • het universele pad
   • de universele broederschap

5. Wat kunnen we leren van Christus?
Christocentrisch: Johannes, Jezus en Christus in jezelf

   • het mysterie van de incarnatie van de kosmische Christus
   • het mysterie van Golgotha
   • het mysterie van de opstanding

6. Hoe kunnen we leven vanuit onze diepste innerlijk?
Innerlijk weten: de gnosis in jezelf

   • lichaam, ziel en geest
   • kennis, liefde en daad
   • formatie, reformatie en transformatie

7. Van welke hulpmiddelen kunnen we gebruik maken?
School: je spirituele pad en het Gouden Rozenkruis