16 – DE EERSTE STRAAL – Fragmenten ter bezinning – De gnosis in actuele openbaring

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING


 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

De naar bevrijding zoekende mens gaat leren inzien dat alles wat deze wereld te bieden heeft, ook in hogere zin, toch aan deze wereld bindt, zij het nog zo schoon, lieflijk, verheven of wijsgerig. Er is veel absolute waarheid die men op de gewone natuur toepast en die dan tot bepaalde uitkomsten leidt.

Heel goed kan een universele waarheid gehuld worden in dialectische gewaden, en dan kan men proberen zulk een waarheid op de een of andere manier uit te leven. Dan ontstaat ongetwijfeld iets moois, iets verhevens, maar het is niet in overeenstemming met de universele waarheid.

Een naar bevrijding zoekend mens moet de moed hebben ook daarmee te breken, want dit alles is in feite niet anders dan een poging om een aards koninkrijk op te richten met behulp van datgene wat niet van deze wereld is.

Wie een bevrijdende reinigingsprocedure toepast en niet zelftevreden is, zal ervaren dat deze reiniging enorme gevolgen heeft voor het gehele leven. Zij werkt wil- en denkbeteugelend, zij verandert volkomen ons handelingsleven en begeleidt aldus ten goede de werkzaamheid van de eerste straal van de Heilige Geest.

Uit: De gnosis in actuele openbaring door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: De graftempel van C.R.C. 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

DOWNLOAD THE GNOSIS IN PRESENT DAY MANIFESTATION (FREE PDF)

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING