De leeuw en de muis, fabel van Esopus – tekenfilm over de bekende fabel van Esopus – berijming Van Nieuwenhuizen

Phaedrus, slaaf aan het hof van de Romeinse keizer Tiberius, bracht rond 50 n.C. als eerste fabels bijeen die worden toegeschreven aan Aesopus (of Esopus) en zette ze op schrift. Zij stond model voor alle latere fabeldichters, onder wie La Fontaine. Pas in 1703 verscheen de eerste volledige Nederlandse vertaling in proza. Deze is in 1979 gevolgd door de berijming van Johan van Nieuwenhuizen. De bekende Aesopus-fabel over de gans met de gouden eieren is niet opgenomen in het boek door Van Nieuwenhuizen. Hieronder volgen de fabel over de leeuw en de muis en de inhoudsopgave.

DE LEEUW EN DE MUIS

Wat muizen speelden eens niet ver van waar in ’t bos
een moegeworden leeuw te slapen lag op ’t mos.
Door uitgelatenheid, waarmee het stel ravotte,
vergat het dat een leeuw niet gauw met zich laat spotten;
en weldra zat er dan ook één op Leo’s rug.
De andre muizen piepten angstig: ‘Kom terug!’
Maar ’t roofdier, reeds gewekt, begint verwoed te gapen
en brult de muizen toe: ‘Laat toch een leeuw eens slapen!
Hé, jij daar, op mijn rug, ik waarschuw je, meneer!
Nu laat ik je nog gaan, maar vast geen tweede keer!’
Wanneer de leeuw die nacht verstrikt raakt in een vangnet,
is het dezelfde muis, die – toch al niet zo’n bangerd –
op ’t radeloos gebrul ijllings komt toegesneld.
‘Wat kan ik voor u doen, heer? Hebt u mij gescheld?’
vraagt het vrijmoedig dier: ‘Ach, ‘k hoef het niet te vragen.
Wacht maar – ik zie het al – ik zal het touw doorknagen.’
een fabel, zeer geschikt voor groten, die misschien
omdat zij groter zijn, op kleineren neerzien.

INHOUDSOPGAVE

Ter inleiding

 1. De wolf en het lam
 2. De kikkers willen een koning
 3. De kauw en de pauwen
 4. De hond en het stuk vlees
 5. Een koe probeert een haas te vangen
 6. De kikkers beklagen zich over de zon
 7. De vos en de mombakkes
 8. De wolf en de kraanvogel
 9. De mus en de haas
 10. De vos en de wolf verschijnen voor de aap
 11. Een ezel met een leeuw op jacht
 12. Het hoogmoedige hert
 13. De vos en de raaf
 14. Een schoenmaker die dokter werd
 15. De ezel en zijn meesters zoons
 16. Het hert en de schaap
 17. Het schaap, de hond en de wolf
 18. De bevallende vrouw
 19. De ondankbare teef
 20. Drie honden en een berehuis
 21. De leeuw sterft een dubbele dood
 22. De man en de wezel
 23. De waakhond
 24. De os en de wezel
 25. De waakhond
 26. De os en de kikvors
 27. De hond en de krokodil
 28. De vos en de ooievaar
 29. De hond, een schat en een gier
 30. De vos en de adelaar
 31. De ezel en het boszwijn
 32. De kikkers en de vechtende stieren
 33. De kiekendief en de duiven
 34. De leeuw en de rover
 35. Twee vrouwen op één man verliefd
 36. De man en de hond
 37. De arend, de kat en het zwijn
 38. Tiberius tot een slaaf
 39. De adelaar, de kraai en de schildpad
 40. De ezels en de struikrovers
 41. Het hert en de koeien
 42. Een oude vrouw en een wijnvat
 43. De panter en de herders
 44. Aesopus en de boer
 45. Een aap bij de slager
 46. Aesopus en de deugniet
 47. De vlieg en de muilezel
 48. De wolf en de hond
 49. De broer en de zus
 50. Socrates en de vriendschap
 51. Een zaak van geloof
 52. De vlerk en de besnedene
 53. De haan en de parel
 54. De bijen en de hommels
 55. Aesopus en de kinderen
 56. De hond en het lam
 57. De krekel en de nachtuil
 58. De goden nemen de bomen in bescherming
 59. Juno en de pauw
 60. Aesopus en de praatjesmaker
 61. De ezel en de priesters van Cybele
 62. De kat en de muizen
 63. De vos en de druiven
 64. Het paard en het zwijn
 65. De vreemde erfenis
 66. De muizen en de wezels
 67. De adder en de vijl
 68. De vos en de bok
 69. De mensen en hun gebreken
 70. De altaardief
 71. Hercules en Plutus
 72. De leeuw aan de macht
 73. De bokken en de geiten
 74. De schipper en de matrozen
 75. De hoinden voor de troon van Jupiter
 76. De man en de slang
 77. De vos en de draak
 78. De schipbreuk van Simonides
 79. De berg die baren moest
 80. De vlieg en de mier
 81. Simonides door de goden behouden
 82. De wandelaars en de struikrover
 83. De kaalkop en de vlieg
 84. De boer en de ezel
 85. De grappenmaker en de boer
 86. De kaalhoofdigen
 87. De prins, de fluitspeler
 88. De stier en het kalf
 89. De jager en zijn hond
 90. De zieke kiekendief
 91. De hazen en de kikkers
 92. De vos en Jupiter
 93. De leeuw en de muis
 94. De bijl en de bomen

Bron: Fabels van Aesopus, bijeengebracht door Phaedrus. In verzen verteld en ingeleid door Johan van Nieuwenhuizen (niet meer in druk beschikbaar).