Hymne 18: Zie, het Rijk van de Ziel gaat open nu

 

HYMNE 1HYMNE 2HYMNE 3 – HYMNE 4HYMNE 5 – HYMNE 6HYMNE 7HYMNE 8HYMNE 9HYMNE 10HYMNE 11HYMNE 12HYMNE 13HYMNE 14HYMNE 15HYMNE 16 –  HYMNE 17 – HYMNE 18HYMNE 19 – HYMNE 20

BELUISTER MEER VAN DE BOVENSTAANDE LANGSPEELPLAAT

Zie, het Rijk van de Ziel gaat open nu.
Zie, het Licht der Vernieuwing stijgt.
De Zon opent bronnen des Heils voor u,
waar ’t dorstende hart naar hijgt. Einde

Ken de rust nu, na ’t strijden,
zij daalt op ons neer.
Er is vrijheid – voor eeuwig –
wij danken U, Heer. (D.C.)

Boven alle verstand verheffen nu
zich de stralen van wijsheid wijd.
De kracht der Creatie zij over u,
tot daad die het duister mijdt. Einde

Proef de vreugden, ’t verblijden,
zij vuren u aan.
Er zij vrijheid – voor eeuwig –
op al uwe paân. (D.C.)

En de Liefde die boven alles is,
kroont uw wezen nu met Haar Licht.
Zij vage nu al uwe duisternis,
zij sluite ’t verleden dicht. Einde

Nieuwe Hemel en Aarde,
zij dalen ter neer.
Er is vrijheid – voor eeuwig –
heb dank nu, o Heer. (D.C.)

BELUISTER MEER VAN DE BOVENSTAANDE LANGSPEELPLAAT