De spirituele betekenis van oud en nieuw, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag, voor de mens op het innerlijke pad

 

LEES MEER OVER DE GROTE OMWENTELING

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

De herdenking van een jaarcyclus is voor de leerling van de geestesschool van groot belang. Hij behoeft dat niet speciaal te doen op oudejaarsdag, want er zijn vele momenten tijdens het jaar, dat de leerling de neiging voelt om zich te bezinnen op hetgeen achter hem en wat voor hem ligt. Wanneer wij ons bij zo’n herdenking losmaken van de burgerlijke gewoonten en goedkope emoties van het publiek, krijgt voor ons de sluiting van het jaar een diepe, een andere zin.

Want is het niet zo dat we, kosmisch gezien, na verloop van 365 dagen weer bij het punt van uitgang terugkeren? En is het niet zo, dat we microkosmisch gezien in 365 dagen een reis door onze eigen lipika maken, en wij na het volbrengen van die cyclus de invalshoek van het licht van het eigen zelf weer op dezelfde wijze kunnen bepalen als een jaar tevoren?

Als we er zo tegenover staan, dan zal het duidelijk worden, dat iedere dag een cyclus van 365 dagen volbracht wordt, en dat de leerling dus iedere dag staat voor de aanvang van een nieuwe cirkelgang. Daarom staat er in de Heilige Taal, als een woord, gericht tot iedere leerling: ‘Ik heb u gegeven elke dag voor elk jaar’ (Ezechiël 4:6).

Dit woord heeft niets te maken met de basiswaarden van de progressieve horoscopie, zoals zo velen denken, doch met het feit, dat iedere dag als een jaar moet worden beleefd, als een intelligente, vibrerende werkelijkheid. De leerling moet macht verkrijgen óver de tijd. Hij moet zich bevrijden ván de tijd. Niet de gang van de tijd vertragen, niet een poging doen om hem te versnellen of van wezen te doen veranderen. Hij moet er aan ontstijgen. Hij moet de eeuwigheid doen zegevieren over de tijd.

Een jaar is een cyclus. Op z’n best een cirkelgang met enige ups, tengevolge waarvan natuurwetmatig de nodige downs zullen volgen. Voor de Geest zijn duizend van die cirkelbewegingen volkomen aan elkaar gelijk. ‘Bij God is duizend jaar als één dag’ (2 Petrus 3:8). Er zit niet de minste progressie in. Ook al bestudeert u al de naderende dingen progressief.

Als de leerling zich deze realiteit, al is het maar enkele dagen, voor ogen stelt, zich deze realiteit bewust maakt, eerst dan viert hij zijn oudejaarsavond met enige waarschijnlijkheid.  Het heeft geen zin of u deze dag beleeft als een zeer religieus mens, en in het besluit dat het komende jaar beter zal zijn. Het heeft geen baat of u tot zo’n besluit komt van een ander levensstandpunt uit, want u blijft staan op één van de ladders die allen voeren tot het dialectische middelpunt.

Ware, diepe zin krijgt een oudejaarsavond pas, wanneer deze beduidt een definitief afscheid van het web, van het wézen van de tijd. Doch zo’n avond viert u maar éénmaal. En die ene maal is voldoende. Iedere levende microkosmos die gevangen zit in het spinneweb, heeft de mogelijkheid om zich daaruit te verlossen. Niet door middel van mysticisme of occultisme, doch door middel van transfigurisme.

Allereerst is het nodig, dat de microkosmos zich bezint op de aard en het wezen van het vrijmakingsproces waaraan zij zich onderwerpen moet. Vervolgens maakt de leerling zich daarvoor gereed. Wanneer de bezinning en de gereedkoming tot stand gekomen zijn, dan is het moment aangebroken waarop de grote kracht van buiten de vernieuwing kan aanvangen.

Deze grote, omzettende, transmuterende kracht duiden wij aan als de Kracht van de Universele Broederschap. De Heilige Taal spreekt over de Kracht van God in Jezus de Heer, door de Heilige Geest, of kortweg van de Heilige Geest.  Deze Heilige Geest is het, die in samenwerking met de microkosmos zelf, de microkosmos volkomen van aard en wezen doet veranderen en de microkosmos een nieuwe kracht verleent, die intelligent kan worden aangewend.

En de eerste besluiten om dit pad te gaan, vormen de accenten van de oudejaarsavond van de leerling …. de eerste stappen op dit pad openen het nieuwe voor hem. Elke dag kunt u aanvangen met het vieren van uw afscheid. Elke dag kunt u gebruiken voor het maken van uw volstrekte begin. Elke dag kunt u zich bevrijden van de greep van de rode dood.

Allen die Hem, de grote bevrijder, de Heilige Geest aannemen, die heeft hij macht gegeven de grote microkosmische revolte door te voeren tot de overwinning. En daarom wensen wij u in deze zin: ‘een zalig oud en nieuw!’ Van het oude, door middel van de grote omwenteling, tot het nieuwe.

LEES MEER OVER DE GROTE OMWENTELING

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

LEES OVER DE ZESDELIGE HOEKSTEENSERIE