Tijd en eeuwigheid 4 van 10 – Tot de oorsprong terugkeren – muziek Bronwel 44

 

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

Hieronder volgt de tekst van citaat 5 uit het boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit vele eeuwen. Die uitgave bevat veertig korte tekstgedeelten uit boeken van uitgeverij Rozekruis Pers en is ontwikkeld als geschenk voor deelnemers aan het gelijknamige symposion dat Stichting Rozenkruis organiseerde op 17 oktober 2021.

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Als men tot het opperste ledig is gekomen, handhaaft men een onvergankelijke rust. Alle dingen worden tezamen geboren; ik zie ze daarna weer terugkeren. Alle dingen bloeien overvloedig; daarna keert elk terug tot zijn oorsprong.

Tot de oorsprong terugkeren, heet in rust zijn. In rust zijn, heet terugkeren tot het eeuwige, reële leven. Terugkerend tot het leven, heet ik eeuwigdurend zijn. Te weten wat eeuwigdurend is, heet verlicht zijn. Niet te weten wat eeuwigdurend is, heet eigen ellende bewerken.

Weten wat eeuwigdurend is, is een grote ziel hebben. Een grote ziel hebbende, is men rechtvaardig. Rechtvaardig zijnde, is men koning. Koning zijnde, is men de hemel. De hemel zijnde, is men Tao. Tao zijnde, is men altijddurend. Al sterft het lichaam, er is dan toch geen gevaar meer te duchten.

Bron: Mysteriën van Tao en de Daodejing (woorden van Lao Zi, strofe 16), Spirituele teksten bibliotheek 5

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

BESTEL MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING