Tag archieven: kandelaar

De zevenarmige kandelaar en de menselijke tempel – hoofdstuk 11 van ‘Elementaire wijsbegeerte’

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 11 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin geeft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis zijn visie op de zevenvoudige kandelaar en de menselijke tempel.

Zoals wij in het vorige hoofdstuk zagen, heeft de lichaamsgestalte van de mens drie aanzichten, namelijk : Lees verder