Tag archieven: innerlijke wijsheid

Inleiding van de cursus ‘Van wijsheidsstromingen naar innerlijke wijsheid – De weg van de gnosis’

LEES OVER DE CURSUS ‘GNOSIS, UNVERSEEL BEWUSTZIJN IN ZUTPHEN 2023-2024

Hieronder volgt de tekst van de inleiding uit de cursusmap van de cursus Van wijsheidsstromingen naar innerlijke wijsheid – De weg van de gnosis van Stichting Rozenkruis die is ontwikkeld door Het Gouden Rozenkruis.

Juist nu alle zogenaamde ‘grote verhalen’ zijn verstomd, achterhaald of buiten het momentele blikveld zijn gevallen, komt deze cursus met een oud-nieuw ‘groot verhaal’. Oud in de zin dat het sinds onheuglijke tijden is doorgegeven, meestal mondeling, later vooral ook schriftelijk. Nieuw, omdat het in zijn geheel, terugblikkend op een eeuwenlange, onvoorstelbaar rijke traditie, niet of nauwelijks is verteld. Lees verder