Tag archieven: Bob van Geffen

Werelddenkers, een nieuwe geschiedenis van de filosofie – boek van Gerard Drosterij en Bob van Geffen

BESTEL WERELDDENKERS

Het in oktober 2023 verschenen boek ‘Werelddenkers, een nieuwe geschiedenis van de filosofie tot aan Descartes‘ vertelt een doorlopend verhaal van de Europese filosofie, voor een breed en geïnteresseerd publiek. Werelddenkers zijn filosofen die de wereld zo goed mogelijk willen begrijpen, maar zich ook waardig willen verhouden tot die wereld. Hun filosofie is nauw verbonden met hun gemeenschappen, leerlingen, andere filosofen, en niet in de laatste plaats, met zichzelf. De doorwerking van hun ideeën is nog altijd aanwezig in hedendaagse opvattingen over ethiek, politiek en religie. De geleidelijke ontwikkeling daarvan is in de filosofie vaak niet inzichtelijk, net zomin als de onderlinge verwevenheid van deze belangrijke maatschappelijke thema’s.

Gerard Drosterij en Bob van Geffen nemen de lezer mee van het begin van de filosofie tot de tijd waarin de republiek Nederland tot stand komt. Veel belangrijke filosofen passeren hierbij de revue. Ze demonstreren hoe noodzakelijk de filosofie is voor iedereen die serieus wil nadenken over de menselijke beschaving en de huidige maatschappelijke uitdagingen. Lees verder