Vuurvogel, bos en vogels, drie kleurenplaten en teksten uit ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte leven en dood’

De drie kleurenplaten in het boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood zijn uitsneden uit wandkleden die gepubliceerd zijn in het boek ‘Draden van licht’ van Truus Waszink. Dit fraaie boek van uitgeverij De Morgenster over naaldkunst met een spirituele signatuur uit 2009 is niet meer in druk verkrijgbaar, maar wel tweedehands. Bij elk wandkleed staat een gedicht of toelichtende tekst. Hieronder volgen de drie kleurenillustraties zoals die in ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood’ zijn afgebeeld en de bijbehorende teksten.

De vuurvogel (titelpagina, p. 2 en 3)

De vuurvogel’ is het symbool van het eeuwige zich vernieuwende leven.
Het houdt de diepe, door ervaring en studie verkregen wijsheid in,
dat de mens door verdriet en lijden kan komen
tot een overgave van zijn ik-wil aan de stem van het eenheidsbewustzijn
dat spreekt in ons hart.
De sleutel hiertoe is het magische gebed, dat vanuit het diepsate van ons innerlijk moet opwellen. :

‘Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Dat ene in mij moet groeien en ik moet minder worden.’

Dit is een ontwikkelingsproces.
Het is ook een eenzame, maar tevens een stralende weg
die meerdere levens kan duren.

De vuurvogel heeft ook de betekenis van het stoffelijk sterven van een mens.
De kleine grijze vogel is het lichaam dat sterft.
Hij huilt.
Uit dit lichaam komt bij de dood de geest vrij van ons oorspronkelijk en eeuwig bewustzijn.
Het is de geest die als een schitterende vuurvogel opvliegt naar het licht.

Vuurvogels zoals deze komen vaak als fabeldier voor op afbeeldingen in de Scandinavische landen en in Rusland.

De lichtharp (deel 1, p. 19)

Afscheid (deel 2, p. 179)

De meeste jaren van ons leven
waren wij samen
tijdelijke reisgenoten
op een gezamenlijke weg
van groei en wording
bewust of onbewust
in een eeuwig creatief proces.
De dood gaf jou vleugels
om terug te keren
naar het Licht achter de horizon.
Je bent voor mij uit het zicht
maar verdwenen ben je niet

Mijn vleugels zijn nog niet sterk genoeg
om jou te kunnen volgen
Eens zal ook voor mij
de tijd komen dat mijn vleugels
mijn liefdekrachten zullen
terugbrengen naar hun oorsprong.
Wij zullen dan opnieuw
met elkaar verbonden zijn
in het ene, allesomvattende
stralende licht.

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD