Wie ben ik – de centrale vraag in het onderricht van Shri Ramana Maharishi – jnana yoga en advaita vedanta als uitgangspunten

BESTEL WIE BEN IK

Het Zelf is dat waar absoluut geen enkele ‘ik’-gedachte is. Dat wordt Stilte genoemd. ~ Shri Ramana Maharshi (1879-1950) wordt door velen beschouwd als een van de grootste verlichten van de twintigste eeuw. Hij onderrichtte met grote helderheid en directheid over jnana yoga en Advaita Vedanta en trok daarmee veel zoekers naar India. Het onderricht van Ramana Maharshi keert steeds weer terug naar die ene centrale vraag: ‘Wie ben ik?’ Wat is de werkelijke aard van dat waarnaar wij verwijzen met het woordje ‘ik’? ‘Wie ben ik?’ functioneert als een geheugensteun en is daarmee een belangrijke bron van inspiratie, die de richting wijst naar Inzicht en Bevrijding. De compacte, directe en heldere taal brengt ons direct naar de essentie van het bestaan. In deze Tijdloze Klassieker-uitvoering staat elke vraag op een nieuwe pagina, en zijn de teksten aangevuld met beeldmateriaal van Shri Ramana Maharshi.

VOORWOORD

Sri Ramana Maharshi heeft ons in de 20e eeuw de meest directe weg naar waarheid gewezen. Die komt neer op het onderzoek naar wie u en ik ten diepste zijn, compact samengevat in de vraag ‘Wie Ben Ik?’. De weg naar Inzicht en Bevrijding is eenvoudig en behoeft weinig woorden. Alles wat er meer gezegd of geschreven wordt dan in deze tekst is verwoord, leidt af en kan aanleiding zijn tot verwarring en misverstand. De compacte, directe en heldere taal brengt ons direct naar de essentie van het bestaan. De tekst ‘Wie Ben Ik?’ functioneert als een geheugensteun en is daarmee een belangrijke inspiratiebron, die de richting wijst naar Inzicht en Bevrijding.

Mieke F.W. Berger Ph.D.

Alle levende wezens streven permanent geluk na, waarin geen plaats is voor ellende en narigheid. Dat geluk ervaren we tijdens de diepe slaap, waarin de mind afwezig is. De liefde die iedereen voor zichzelf heeft, zet ons aan tot streven naar geluk. Omdat het voor iedereen te vinden is in de kern van zijn wezen, moet je je ‘Zelf’ leren kennen. Daartoe is het pad van kennis, het onderzoek in de vorm van ‘Wie ben ik?’ het belangrijkste middel.

1 WIE BEN IK?

Ik ben niet het grofstoffelijke lichaam dat bestaat uit zeven verschillende lichaamssappen (dhatus). Ik ben niet de vijf zintuigen, horen, voelen, zien, proeven en ruiken, die respectievelijk geluid, gevoel, kleur, smaak en geur kunnen waarnemen.

Ik ben niet de vijf organen die noodzakelijk zijn om neigingen en gedrag vorm te geven en die ons in staat stellen te spreken, te bewegen, vast te pakken, uit te scheiden en ons voort te planten. Ik ben niet de lucht die opgebouwd is uit de vijf vitale componenten (prana) etc., die respectievelijk zorgen voor de vijf functies van inademen etc. Zelfs de denkende mind1 ben ik niet. Ook ben ik niet onwetendheid waarin geen objecten en functies aanwezig zijn en die slechts bekleed is met restindrukken van de zintuiglijk waarneembare wereld.

2 ALS IK DIT ALLEMAAL NIET BEN, WIE BEN IK DAN?

Na de ontkenning van alles wat hierboven genoemd wordt (ik ben niet dit, niet dat) is het enige wat overblijft het ‘Zijnsbesef’. Dat ben ik.

BESTEL WIE BEN IK

LEES OVER DE BOVENSTAANDE TIJDLOZE KLASSIEKERS