Tao leeskring in Rotterdam op de dinsdagavonden 20 februari en 27 maart 2018 in Rotterdam

HART VOOR TAO BESTELLEN

De Daodejing van Lao Zi is door de eeuwen door herkend als universele wijsheid die een leidraad kan vormen voor het dagelijks leven. Deze universaliteit vormt de grondtoon in het boek Hart voor Tao.

Elly Nooyen laat in haar standaardwerk Hart voor Tao zien dat de 81 verzen verschillende thema’s vertegenwoordigen en elkaar verduidelijken.

Vers 70 zegt dat Tao als een kostbare schat in het hart verborgen ligt. Deze ‘godvonk’ is de basis om Tao te volgen. Vers 48 maakt duidelijk dat wie een studie volgt dagelijks meer wordt, maar wie Tao volgt dagelijks minder wordt. Dit ‘doet’ hij door niet te doen, Wu Wei. De betekenis daarvan voor wie de weg van Tao wil volgen vormt de essentie van het boek.

De School van het Rozenkruis organiseert in februari en maart 2018 een leeskring met een maandelijkse bijeenkomst op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur . Er is geen speciale voorkennis vereist.

Data: 20 februari en 27 maart 2018
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Zaal: Het Subudhuis
Adres: Spoorlaan 4, Capelle aan den IJssel
Toegang: gratis

HOOFDSTUKKEN VAN HET BOEK HART VOOR TAO

Thema 1 – Tao – 道
Wie Tao wil zoeken, begint aan een reis vol geheimen, paradoxen en verrassingen, terwijl het bereiken van het einddoel allerminst zeker is.

Thema 2 – Teh – 德
Tao kunnen wij niet waarnemen, maar de kracht,de werking die van Tao uitgaat, de Teh is te ervaren.
Tao en de Teh zijn te zien als de zon en haar straling. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Thema 3 – yi –  一 – het Ene
Zhuang Zi wil ons duidelijk maken dat hij woorden nodig heeft om dicht bij het mysterie te komen. Tegelijkertijd beseft hij dat juist woorden het mysterie in de weg staan.

Thema 4 – xian tian – 先 天 – de voorafgaande hemel
Wij mensen hebben wel een ‘ik’, wij zeggen: dit ben ik en alles buiten mij dat ben ik niet. Wij trekken een grens tussen onszelf en de buitenwereld. Hierdoor zijn wij op onszelf en ons eigenbelang gericht. Onze energiestroom is middelpuntzoekend.

Thema 5 – yin en yang – 陰 陽
Met positief weten we wel raad: we moeten positief denken zeggen we, positief in het leven staan,  positief betekent voor ons: helemaal goed.
Met het begrip negatief hebben wij meer moeite. Het heeft de bijsmaak van iets wat niet in orde is, we associëren het met slecht, met het kwaad, we willen er liever niets mee te maken hebben.

Thema 6 – zi ran – 自 然 – het vanzelf zo zijn
Het universum is volgens een eeuwig patroon van yin en yang gestructureerd. Dit model waarborgt harmonie en evenwicht. Al het bestaande bezit een specifieke verhouding tussen yin en yang. Hierdoor heeft alles zijn eigen aard. Zonder hiervoor moeite te doen, zijn zij dan ook ‘als vanzelf zo’. In de taoïstische filosofie wordt dit zi ran genoemd.

Thema 7 – you wei – 有 無 – hebbende handelen
Het meeste denken, voelen en handelen van de mens is op zichzelf en op zijn eigen belang gericht. Dit wordt in de taoïstische filosofie aangeduid met de term you wei. Letterlijk betekent dit: hebbende handelen.

Thema 8.1 – wu yu – 無 欲 – zijn zonder begeerte
In de Tao Teh Jing  worden regelmatig begrippen die van wezenlijk belang zijn negatief geformuleerd. De lezer wordt niet aangemoedigd om veel te doen, te bereiken of te ontwikkelen, maar juist aangespoord om daar bewust vanaf te zien.

Thema 8.2 – wu xin – 無 心 – zijn zonder hart
Onder wu xin wordt verstaan het bewust afzien van alle handelingen die een scheiding veroorzaken tussen de tijdelijke en de tijdloze natuur in de mens.

Thema 8.3 – wu wei – 無 為 – zijn zonder doen
Het uitgangspunt bij wu wei is: egoloos handelen.

Thema 9 – hua – 化 – transformatie
De leerling van Tao die van zijn op zichzelf gericht handelen afziet, staat meer en meer open voor de niet gepolariseerde kracht van de Teh. Vervolgens straalt hij deze kracht, als vanzelf, weer uit. De Teh neutraliseert de natuurlijke gepolariseerde stroom en geeft vrede.

HART VOOR TAO BESTELLEN

Eén gedachte op “Tao leeskring in Rotterdam op de dinsdagavonden 20 februari en 27 maart 2018 in Rotterdam

  1. Eveline

    Is het nodig mij van te voren aan te melden? En zijn de genoemde data de twee avonden rondom dit boek of zijn zij de start van meerdere, nog volgende, maandelijkse bijeenkomsten?
    Mijn laatste vraag is wat wordt er verwacht dat er op 20 februari al gelezen is uit het boek? (aantal bladzijden?)
    Hartelijke groet,
    Eveline

Reacties zijn gesloten.