6 – Muziek ECHOS DE LOMBRIVES – Teksfragment ‘Huivering in de grotten van de Ariège’

 

BESTEL ECHOS DE LOMBRIVES – KLANKEN UIT DE RENOVATEMPEL

LEES MEER OVER ECHOS DE LOMBRIVES – KLANKEN UIT DE RENOVATEMPEL

De historici vermelden dat Montségur in 1244 door verraad in handen der kruisvaarders viel, en dat 205 parfaits en parfaites op een onmetelijke brandstapel verbrandden. Bijna een eeuw later brachten de drost van Toulouse en zijn troepen 500 katharen om het leven die uit het laatste resort van de verwoeste Trois Eglises de grot van de Lombrives waren ingevlucht door ze in te metselen. Ik heb de Thabor be klommen om deze graftombe in de rots te zien: ik heb hem gevonden… 

Meer dan eens heb ik in de grotten van de Ariège gehuiverd. Niet dat ik bang ben het klare daglicht niet meer te zullen aanschouwen. Dat niet. Maar het feit dat mijn voet over mensenbeenderen ging, en dat ik, ondanks mijn piëteitvolle aandacht vermengd met eerbied voor deze grafkelder onzer eerste voorouders er enkele gedeelten van vermorzelde, zal het onbehaaglijke gevoel dat ik nu en dan ervoer begrijpelijk maken. Ja, het bergachtige land waardoor zich de weg der katharen slingert, gelijkt op een begrafenisweg uit een triest verleden: de grotten van Ornolac en Ussat zijn grafkelders. 

De grot van Lombrives, die het geheim van hen die door inmuring werden gedood, heeft bewaard, is een van de schoonste cavernes ter wereld. Haar duister omsluit majestueuze stollingen, een stroom doet vanuit de diepte van een afgrond een dof gerommel horen. De gewelven van onze kathedralen zijn minder indrukwekkend dan deze waarvan het oog soms nauwelijks in staat is de vervaarlijke hoogte te gissen; de wanden van zijn feeërieke zalen weerkaatsen het geluid van de stem als een veelvoudig echo, zwaar en zacht… Ja zeker, meer dan eens heb ik gehuiverd! 

Uit: ‘Gnosis, stromen van licht in Europa’ door Peter Huijs
Hoofdstuk: Antonin Gadal

LEES MEER OVER GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

BESTEL GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

DOWNLOAD ENGLISH EDITION (FREE PDF)