De dans van Jezus en zijn leerlingen – paragrafen 94, 95 en 96 uit de Handelingen van Johannes

BESTEL DE DANS VAN HET AL – LICHT OP NAG HAMMADI NU, SYMPOSIONREEKS 24

Hieronder volgen de paragrafen 94 t/m 96 van de Handelingen van Johannes, zoals die zijn opgenomen in symposionreeks 24 met de titel De dans van het al – gnosis in de oudheid – licht op Nag Hammadi nu. Deze apocriefe tekst is in het Nederlands vertaald door R. van den Broek.

Voordat hij gegrepen werd door de wetteloze joden, die handelen in opdracht van een wetteloze slang, riep hij ons allen bijeen en zei: ‘Laten wij voor ik aan die mensen wordt overgeleverd een hymne tot de Vader zingen en dan weggaan naar wat voor ons ligt.’ Hij beval ons een kring te vormen door elkaars handen vast te houden, kwam zelf in het midden staan en zei: ‘Antwoordt mij met ‘Amen!’.’ En hij begon de volgende hymne te zingen:

‘Eer zij u, Vader,
– en wij die in een kring rondgingen, antwoordden hem met ‘Amen!’ –
eer zij u Logos,
eer zij u, Genade. – ‘ Amen!’
Eer zij u, Geest,
eer zij u, Heilige,
eer zij uw Glorie. – ‘Amen!’
Wij prijzen u, Vader,
wij danken u, Licht,
waarin geen duisternis woont. – ‘Amen!’

Waarvoor wij u danken, zeg ik:
Gered wil ik worden en ik wil redden. – ‘Amen!’
Bevrijd wil ik worden en ik wil bevrijden. – ‘Amen!’
Gewond wil ik worden en ik wil verwonden. – ‘Amen!
Geboren wil ik worden en ik wil baren. – ‘Amen!’
Eten wil ik en ik wil gegeten worden. – ‘Amen!’
Horen wil ik en ik wil gehoord worden. – ‘Amen!’
Denken wil ik en ik wil gedacht worden, ik die geheel denken ben. – ‘Amen!’
Gewassen wil ik worden en ik wil wassen. – ‘Amen!’

De Genade danst:
Ik wil fluit spelen, danst allen. – ‘Amen!’
Ik wil weeklagen, slaat u allen op de borst. – ‘Amen!’
De ene Achtvoud zingt met ons mee. – ‘Amen!’
Het getal Twaalf danst daarboven. – ‘Amen!’
Wie danst, behoort tot het Al. – ‘Amen!’
Wie niet danst,weet niet wat er gebeurt. – ‘Amen!’
Vluchten wil ik en ik wil blijven. – ‘Amen!’
Tooien wil ik en ik wil getooid worden. – ‘Amen!’
Eén wil ik worden en ik wil verenigen. – ‘Amen!’
Een huis heb ik niet en ik heb huizen. – ‘Amen!’
Een plaats heb ik niet en ik heb plaatsen. – ‘Amen!’
Een tempel heb ik niet en ik heb tempels. – ‘Amen!’
Een lamp ben ik voor jou die mij ziet. – ‘Amen!’
Een spiegel ben ik voor jou die mij kent. – ‘Amen!’
Een deur ben ik voor jou die op mij klopt. – ‘Amen!’ Een weg ben ik voor jou die voorbijgaat. – ‘Amen!’

Als je antwoordt op mijn dans,
zie dan jezelf in mij die spreekt.
En als je ziet wat ik doe,
zwijg dan over mijn mysteriën.
Jij die danst, weet wat ik doe,
want dit lijden van de Mens dat ik zal lijden, is jouw lijden.
Want je zou helemaal niet kunnen begrijpen wat je lijdt,
als ik niet door de Vader als Logos aan jou gezonden was.
Toen je zag wat ik deed, zag je mij als Lijdende,
en toen je dat zag, bleef je niet staan,
maar kwam je helemaal in beweging.
Nu je in beweging gekomen bent om tot wijsheid te komen,
heb je mij als een bed om op te rusten:
Rust op mij!
Wie ik ben, weet je als ik wegga.
Wat men nu ziet, ben ik niet.
Wat ik ben, zul je zien als je komt.
Als je het lijden zou kennen, zou je het niet-lijden bezitten.
Ken het lijden en je zult het niet-lijden bezitten!
Wat jij niet weet, zal ikzelf je leren.
Ik ben jouw God, niet die van de verrader.
Ik wil dat heilige zielen op mij worden afgestemd.
Ken de hymne van de Wijsheid, zeg opnieuw met mij:

Eer zij u, Vader,
eer zij u, Logos,
eer zij u, Heilige Geest.

Als je het mijne werkelijk wilt kennen:
door de Logos heb ik alles voor spot gezet
en ik ben helemaal niet te schande gemaakt.
Ik heb gedanst, en jij: ken het Al!
En als je het begrepen hebt, zeg dan:
Eer zij u, Vader.’ – ‘Amen!’

Bron: De dans van het al – gnosis in de oudheid – licht op Nag Hammadi nu, symposionreeks 24

BESTEL DE DANS VAN HET AL – LICHT OP NAG HAMMADI NU, SYMPOSIONREEKS 24