Vier boeken over de heilige graal, de graalsage en Parzival – uitgeven door Rozekruis Pers

1. Het Graalmysterie van Parzival
Benita Kleiberg | hardback | 235 x 154 mm | 288 blz. |   24,50 bestelnr. 1171 | 9789067323284
Het graalverhaal van Wolfram von Eschenbach (1210) is één van de grootste cultuurschatten van de Middeleeuwen. Kelten en Germanen hebben hun sporen erin achtergelaten, Provençaalse troubadours vertolken het graalthema, en tot in onze tijd gaat er onmiskenbaar een magische aantrekkingskracht vanuit. De auteur ontvouwt de vele aspecten van dit machtige epos, en laat zien hoe zij het menselijke innerlijk spiegelen. Onze chaotische tijd vraagt om een actuele ontsluiering van het mysterie-weten dat met de graal verbonden is, en dit boek maakt de verborgen spirituele kracht zichtbaar. LEES EEN FRAGMENT

2. Het Rozenkruis en het mysterie van de Graal
Symposionreeks 7 Diverse auteurs | softback | 215 x 135 mm | blz.55 |   9,95 | bestelnr. 1151 | 9789067322942
‘Wat is de Graal?’ vroeg de jonge Artus.
‘Een schaal, een beker, die het bloed opving van de Gekruisigde!’
‘Is het zoeken naar de Graal dan het menselijke streven naar een hoger, ander leven?’
‘Nee,’ had de wijze geantwoord. ‘Het ís de zin van het leven en het is het enige dat aan het leven inhoud geeft.’
De Graal, een geestelijke brug, laat zien hoe de zoektocht van de mens in Oost en West naar deze zin is neergelegd in tal van graallegenden.

3. De Graal en het Rozenkruis
Diverse auteurs | Crystalserie 9 | softback | 209 x 114 mm | 89 blz. |   7,50 bestelnr. 1145 | 9789067322782
Verhalen als dat van de onwetende Parcival, die als ridder de Graal zoekt of het verhaal van de Schaal van Yamshid uit Perzië zijn al zo oud als de mensheid. De Graal is in deze verhalen een beschermd en beschermend levensveld waardoor de zoekende ziel haar weg naar de eeuwigheid kan vinden. Het is een geestelijke brug, een verbond tussen de volmaakte en de onvolmaakte wereld. In deze uitgave zijn verschillende Graallegenden uit diverse landen opgenomen. LEES FRAGMENTEN


4. Op weg naar de Heilige Graal

Antonin Gadal | hardback | 190 x 119 mm | 133 blz.|   15.50 bestelnr. 1033 | 9789067320634
In het zuiden van Frankrijk, in het dal van de Ariège in de Pyreneeën, be- vinden zich de grotten die in de Middeleeuwen de onderkomens waren voor de Katharen en die voor hen als plaatsen van inwijding dienden. De weg van de Heilige Graal en ‘de weg der sterren’ zijn aanduidingen voor de terugkeer, tot de oorspronkelijke levensstaat. Hierin kan men de gnostieke heilsboodschap van alle tijden herkennen. Dit boek bevat het verhaal van de noviet Matheüs, die de weg van inwijding volgt.