Tijdschrift Logon 2021 nummer 1 – thema: macht – column van Anneke Stokman

DOWNLOAD LOGON 2021-1 (PDF, 80 PAGINA’S)

LEES OP ISSUU.COM (BLADEREN)

BESTEL HET TIJDSCHRIFT LOGON 2021-1 OP PAPIER

NEEM EEN (PROEF)ABONNEMENT OP LOGON

Wat een ‘de-wereld-en-de-mensheid-bepalend’ onderwerp is dit, als je erover nadenkt. Om de macht in te perken is de democratie bedacht, alsmede de trias politica: de scheiding tussen de rechterlijke, de uitvoerende en de wetgevende macht. Maar dat is theorie. De machtsverhoudingen in de wereld vertellen over het algemeen een heel ander verhaal, tot uiterst schrijnende verhalen aan toe.

In het klein is het al hetzelfde – misschien minder, maar ook binnen gezinnen, scholen, bedrijven, komt machtsmisbruik voor. Macht, gebaseerd op angst. Zo zit de mens in elkaar, het is de levenslange strijd tussen instinct en intuïtie.

Wat is eigenlijk het principe van macht? Overheersing en onderworpenheid, subtiel of minder subtiel. Natuurlijk is er ook functionele macht, het overdragen van macht om situaties en samenlevingen beheersbaar te maken. Daar kan men over het algemeen vrede mee hebben. Dat wordt als logisch beschouwd, dat is nu eenmaal nodig. Als je je niet aan de anderhalve meter houdt, moet er een machtsmiddel zijn om je daartoe te dwingen. Of gaat dat dwingen te ver? Gaat het machtsgebruik te ver, wordt het tot machtsmisbruik? Dan komt er verzet. Dan treedt de macht van de massa ervoor in de plaats, die dan weer gebroken wordt door de machthebbers. Kijk naar Hongkong, Wit-Rusland, Mexico enzovoort.

We kunnen eindeloos filosoferen over het nut van macht, het onvermijdelijke van macht bij het in het gareel houden van de samenleving, maar we zien allemaal dat het een onvolmaakt hulpmiddel is. Zoals uiteindelijk alles in deze wereld onvolmaakt is: de golfbewegingen van het om beurten aan de macht raken volgen elkaar op in een eindeloze stroom.
En Gods almacht dan? ‘Ach, laat me niet lachen,’ zeggen de seculieren. ‘Ja, maar God heeft dit niet gewild,’ zeggen anderen. ‘Nou, mooie God die dit niet weet te voorkomen, ik ga naar het Malieveld, dat helpt tenminste.’

Tja, die almacht moet wel van een héél andere orde zijn. Een orde die wij ons totaal niet voor kunnen stellen. Alhoewel, het feit dat jij terwijl je dit leest onbewust hebt ademgehaald, jouw systeem in stand hebt gehouden omdat dit, of je wilt of niet, zo wordt gestuurd, welke macht ligt aan dit fenomeen ten grondslag? Moeten we hiervoor wel het ‘ouderwetse’ woord God gebruiken?

Het doordringen in wat die almacht inhoudt, is een grote zoektocht naar de binnenkant van het leven, voor wie eraan toe is. Terwijl aardse macht is gebaseerd op angst, is de almacht gebaseerd op liefde. In eindeloze liefde voor de mensheid laat de almacht ons onze, vaak zo pijnlijke, en in eerste instantie onbegrijpelijke aardse lessen leren. Het is een bevrijding als je dat kunt gaan zien: het leven als noodzakelijke leerschool om uiteindelijk, na vele incarnaties, ervaringsvol te worden, de aardse machtsbehoefte los te laten en zich te richten naar de almacht, om zo waarlijk mens te kunnen worden, zoals de mens bedoeld is.

Bron: Logon 2021-1

DOWNLOAD LOGON 2021-1 (PDF, 80 PAGINA’S)

LEES OP ISSUU.COM (BLADEREN)

BESTEL HET TIJDSCHRIFT LOGON 2021-1 OP PAPIER

NEEM EEN (PROEF)ABONNEMENT OP LOGON