Het gewaad van de Thora is niet de Thora, een gedeelte uit de Zohar

Het gewaad van de Thora is niet de Thora, een gedeelte uit de Zohar

Rabbi Simeon zei:  Als iemand de Thora alleen maar als een boek beschouwt waarin verhalen en alledaagse gebeurtenissen worden beschreven, dan is hij in een treurige staat! Een Thora die zich alleen maar bezighoudt met alledaagse zaken zouden ook wij wel kunnen samenstellen, en misschien nog wel beter.

Als het slechts om de dingen van de wereld ging, dan hebben de heersers van de wereld boeken in hun bezit die van grotere verdienste zijn, dan kunnen we deze navolgen en een dergelijke Thora schrijven. Maar de Thora bevat in al haar woorden hemelse waarheden en verheven geheimen.

Zie hoe nauwkeurig de bovenste en de onderste wereld met elkaar in evenwicht zijn gebracht. Israël beneden wordt in evenwicht gehouden door de engelen van boven, over wie staat geschreven: “die Zijn engelen tot wind maakt” (Psalm 104:4).  Want wanneer de engelen ter aarde dalen, hullen ze zich in aardse kleren, anders zouden ze noch in deze wereld kunnen vertoeven, noch zou de wereld hen kunnen verduren.

Maar als dit bij de engelen het geval is, hoe te meer geldt dit voor de Thora. De Thora was het die de engelen en alle werelden heeft geschapen en in stand houdt. De wereld zou de Thora niet kunnen verduren als zij zich niet in de kleren van deze wereld had gehuld.

Het gewaad van de Thora is niet de Thora citaat spirituele teksten kabbalah 570

De verhalen die in de Thora worden verteld zijn dus alleen maar uiterlijke gewaden, en wee de mens die dat uiterlijke gewaad voor de Thora zelf houdt, want hij zal zijn deel in de volgende wereld verliezen. Aldus zei David: “Ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet “ (Psalm 119:18), dat wil zeggen, de dingen die onder de oppervlakte liggen.

Zie! Het meest zichtbare deel van de mens zijn de kleren die hij draagt, en zij die zonder inzicht zijn, zien als ze naar hem kijken, niet veel meer aan hem dan deze kleren. In werkelijkheid is echter het zijn lichaam dat luister aan zijn kleren verleent, en is het zijn ziel die luister verleent aan het lichaam.

Zo is het ook met de Thora. De verhalen die betrekking hebben op de dingen van de wereld vormen de kleren die het lichaam van de Thora bedekken; en dat lichaam bestaat uit de voorschriften van de Thora.

Mensen zonder inzicht zien alleen de verhalen, het gewaad; zij die een diepere visie bezitten, zien ook het lichaam. Maar de echte wijzen, zij die de hoogste Koning dienen en op de berg Sinaï stonden, dringen door tot de ziel, tot de echte Thora, die het hoofdprincipe van alles is. Deze zal het in de toekomst gegeven zijn om tot de ziel van de ziel van de Thora door te dringen.

Zie nu hoe het met de hoogste wereld is gesteld, met gewaad, lichaam, ziel en geestziel. De buitenste gewaden zijn de hemelen en alles daarin, het lichaam is de Gemeenschap Israël die de ziel bevat, “De Heerlijkheid Israëls”; en de Ziel van de ziel is de Oude Alheilige. En elk ligt in de ander besloten.

Wee de zondaren die de Thora domweg beschouwen als een verzameling verhalen over de dingen der wereld, en aldus slechts het uiterlijke gewaad zien. Maar de rechtschapenen, wier blik tot de ware Thora doordringt, zij zijn gelukkig. Zoals wijn alleen in de kruik kan worden bewaard, moet de Thora in een uiterlijk gewaad worden gekleed. Dat gewaad bestaat uit vertelsels en verhalen; maar wij, wij zijn verplicht om verder door te dringen.

Bron: Zohar