E-books over of uit de oudheid: Pythagoras, Vermaning van de ziel, Heilige twaalven en De oerknal van het christendom

In de afgelopen jaren zijn er tientallen uitgaven van Rozekruis Pers beschikbaar gemaakt als e-book in ePUB-formaat. De boeken kunnen niet alleen worden gelezen op e-readers, maar ook op tablets, smartphones en desktop-computers. Belangrijke voordelen van e-books ten opzichte van fysieke boeken zijn dat ze geen ruimte innemen in je huis, je op reis en op vakantie honderden boeken kunt meenemen zonder dat je tas of koffer zwaarder wordt en je minder geld hoeft uit te geven voor de aanschaf. Hieronder volgen korte beschrijvingen van vier uitgaven uit of over de oudheid, die allemaal als e-book verkrijgbaar. 

1. Pythagoras, Konrad Dietzfelbinger
Pythagoras staat bekend om de naar hem genoemde wiskundige stelling, maar minstens zo belangrijk was zijn optreden als stichter van een mysterieschool. De belangrijkste erfenis daarvan vormen de gulden verzen, een verzameling van 71 spreuken met voorschriften die we in veel religies tegenkomen eer uw ouders, wees rechtvaardig, maar die ook oproepen de ziel te genezen, want goddelijk is het geslacht van de sterfelijken. Die stellingen worden in het boek van Konrad Dietzfelbinger gevolgd door een levensbeschrijving van Pythagoras.

LEES MEER OVER PYTHAGORAS

BESTEL E-BOOK, € 10,00  |  BESTEL SOFTBACK, € 19,50

2. Vermaning van de Ziel, Hermes Trismegistus
De ziel, die door Hermes vele malen vermanend wordt toegesproken, gaat eindeloos haar weg door de stoffelijke wereld. Totdat innerlijk wordt verstaan wat Hermes haar zo dikwijls heeft gezegd. Dan keert de ziel zich om en verlaat deze wereld die haar zolang in verwarring heeft gebracht en keert terug naar de Bron waaruit zij is voortgekomen. Het onzegbare kan natuurlijk niet gezegd worden; hoogstens kan één straal van het Universele Licht enigermate opgevangen en beschouwd worden. Zo’n lichtstraal is dit werk van Hermes Trismegistus, waarin de lezer wordt aangespoord eeuwige beginselen te integreren in zijn wezen, zodat ze hem tot eigendom worden

LEES MEER OVER VERMANING VAN DE ZIEL

BESTEL E-BOOK, € 5,00  |  BESTEL SOFTBACK, € 7,50

3. Het evangelie van de heilige twaalven, Gideon Jasper Richard Ouseley
Het evangelie van de heilige twaalven stemt overeen met de mysterieleringen van de gnostieke broederschap van de essenen, waar Jezus ook een tijd deel van uitmaakte. Het evangelie bevat enkele heikele onderwerpen die uit de canonieke evangeliën verwijderd zijn (zoals de liefde voor dieren en het niet eten van vlees). Dit maakt dat het een bijzondere tekst is. In het boek Spirituele Pasen en Pinksteren zijn 22 van de 96 hoofdstukken uit het Evangelie opgenomen. Ouseley heeft er geen geheim van gemaakt hoe hij tot deze teksten was gekomen: hij had ze ontvangen ‘in dromen en visioenen van de nacht’. Hij laat dan ook het evangelie eindigen met de woorden: ‘Glorie aan God, door wiens kracht en hulp het is geschreven.’

LEES MEER OVER HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN

BESTEL E-BOOK, € 10,00  |  BESTEL HARDBACK, € 24,50

4. De oerknal van het christendom, Jacob Slavenburg
Woorden van Jezus en Christus-verschijningen zorgden tweeduizend jaar geleden voor een explosie… in het hart. De charismatische beweging die daaruit ontstond en als een brede stroom uitwaaierde, werd echter steeds meer gekanaliseerd. Een spirituele kern werd tot een institutionele kerk. Jacob Slavenburg voert de lezer mee door de bonte wereld van de vroege christenen, voortgekomen uit het joodse christendom. De gnostici uit die periode werden veroordeeld en ‘verdwenen’, maar hun boodschap is nooit echt verdwenen.

LEES MEER OVER DE OERKNAL VAN HET CHRISTENDOM

BESTEL E-BOOK, € 10,00  |  BESTEL SOFTBACK, € 22,50