Drie wandkleden van Truus Waszink als kleurenplaten in het boek ‘Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens’

Ook in het nieuwe boek Mysteriën van God kosmos, mens (verschenen in september 2018) zijn kleurenplaten van wandkleden van Truus Waszink opgenomen. Dat was ook al het geval in de boeken Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood (verschenen in september 2017) en Mysteriën en symbolen van de ziel (verschenen in september 2018). Hieronder volgen de drie afbeeldingen en bijbehorende teksten die afkomstig zijn uit het boek ‘Draden van Licht’ van Truus Waszink.   

Het verlangen

In ons hart trilt een zacht gefluister
uitgaande van de stip van geluk van ons wezenijke Zijn.
Het doet ons verlangen – maar naar wat?
In onze wereld zal dat verlangen nooit gestild kunnen worden.
‘Hebben en meer’ geven slechts een vervulling van korte duur.
Verlangen is een fluistering afkomstig uit ons diepste Zijn.
Het kan slechts worden erkend in liefde en mededogen
met alles wat leeft.
In een tuin met vogels en bloemen is de fluistering hoorbaar.

The kiss of the sun for pardon
The song of the birds for mirth
One is nearer God’s heart in a garden
Than anywhere else on earth

DOROTHY FRANCES GURNEY (1858-1932)

Twee kinderen met duif

Als een mens kijk naar de wereld om zich heen dan ziet hij dat zijn werkelijkheid gekenmerkt wordt door veranderingen. Deze ontstaan doordat alles zijn tegengestelde heeft. De jongen en het meisje stellen in het wandkleed zulke tegenpolen voor. Zij staan voor de opgave tegenstellingen te overbruggen. zij kijken samen met grote aandacht naar eenhitte duif die het symbool is van een intelligente, spirituele lichtkracht, die het grenzeloze Zijn genoemd zou kunnen worden. Het denken van de mens is bijna altijd bezig met herinneringen aan het verleden of met fantasieën over de toekomst. Soms verdwaalt hij in het woud van zijn illusies.

The past is history
the future is mystery
today is a gift
That is why it is called present. 

ANONIEM

Als een mens zijn malende gedachtestroom geen voeding meer geeft en afstand kan nemen van voornoemde dolende gedachten, dan wordt hij een getuige of waarnemer. Volledig aandachtig aanwezig zijn in het nu opent een ruimte en een stilte waarin liefde en vreugde intens ervaren kunnen worden. Het geschenk van dit ‘aanwezig zijn’ hier op dit moment, is het besef onderdeel te zijn van een eeuwigdurend Nu. Dan ervaart een mens de liefde en de harmonie in alles wat hij ziet in de wereld om hem heen. Aldus smelt het innerlijke zelf samen met het allesomvattende grenzeloze Zijn. Hij beseft dat hij er een onlosmakelijk onderdeel van uit maakt. 

Opvliegende vogels

Het wandkleed ‘Opvliegende vogels’ vertoont boven de vogels een tweetal met gouddraad geborduurde gezegden.

‘Leer mij naar uw grote, wijze voorbeeld leven en deel te hebben aan het ware, goddelijke scheppingsplan.’

LAO TZE

‘De stem van de stilte hoort slechts hij, die de tijdloze vogel van het heilig, diep verlangen in zijn hart weet vrij te maken. 

Bron: Truus Waszink, Draden van Licht – naaldkunst, Almere, de Morgenster, 2009