Omgaan met ziekte: Gabor Maté, Daphne Depassé, Steffie Vandierendonck, Alain Verheij en Thorwald Dethlefsen

1 De mythe van normaal, over trauma, ziekte en heling in een toxische maatschappij – Gabor Maté
In dit boek ontleedt Gabor Maté de onderliggende oorzaken van onze fysieke en emotionele malaise, en legt hij verbanden tussen ons persoonlijk lijden en de druk van het jachtige bestaan. Wij zijn geneigd te geloven dat ‘normaal’ gelijk staat aan ‘gezond zijn’. Maar hoe gezond is die norm nu echt? Maté ontdekte dat de gangbare definitie van ‘normaal’ niet juist is: vrijwel alle ziekte is een natuurlijke weerspiegeling van het leven in een ongezonde samenleving, waarin gezondheidszorg steeds verder van onszelf af is komen te staan. In dit inzichtrijke en invoelende boek laat hij ons zien dat de sleutel tot genezing ligt in het herstel van onze medemenselijkheid en het omarmen van onze authenticiteit, ongeacht de maatschappelijke verwachtingen.

BESTEL DE MYTHE VAN NORMAAL SOFTBACK

BESTEL DE MYTHE VAN NORMAAL EBOOK

2 BAM! Hoe een onheilspellende diagnose mij het leven ontnam en over mijn pogingen het leven terug te veroveren- Daphne Depassé
Wat als je leven van het ene op het andere moment drastisch verandert? Als het leven dat je had gekozen niet meer vanzelfsprekend is? In BAM! neemt Daphne Depassé je mee op haar authentieke en eigenwijze ontdekkingstocht, via kleurrijke kamers die symbool staan voor de veranderende perspectieven vanwaaruit ze de wereld bekijkt. Als Daphne op een vrijdagmiddag de diagnose multiple sclerose (MS) krijgt, moet ze haar leven en toekomst opnieuw vormgeven. Ze gaat op onderzoek uit, leert en ontdekt. Ze verzint lifehacks en doet creatieve pogingen om nieuwe wegen te vinden, met dilemma’s, humor, zorg en stigma’s op haar pad. Uiteindelijk komt ze zo tot belangrijke inzichten – inzichten die haar de kans geven om haar leven terug te veroveren.

LEES MEER OVER BAM!

BESTEL BAM!

3 Omgaan met chronische ziekte – Steffie Vandierendonck
Omgaan met chronische ziekte is geen doorleesverhaal, maar een reeks gedachten en veel voorkomende ervaringen of misvattingen. Je krijgt er inspiraties, gedichten, tips,… Je kan er in de witruimte op elke pagina zelf mee aan de slag gaan en je eigen ervaring onder noteren. Zo kan je dit boek gebruiken als dagboek of om je gedachten te ordenen en je verhaal, dat vaak moeilijk te brengen is, met anderen te delen. Ook mensen uit de omgeving van iemand met een chronische ziekte zullen zeker en vast iets aan dit boek hebben.

BESTEL OMGAAN MET CHRONISCHE ZIEKTE

4 De zin van ziekte, op zoek naar wijze woorden in Bijbel en literatuur – Alain Verheij
Niemand ontkomt eraan: vroeg of laat krijgen we met ziekte te maken. Het treft onszelf of mensen om ons heen, is kortstondig of chronisch, fysiek of psychisch, ernstig of beheersbaar. En al zolang er mensen op aarde rondlopen, vragen ze zich af hoe we met ziekte moeten omgaan. Hoe praten we erover? Hoe zoeken we naar genezing? Welke betekenis kennen we eraan toe – en is er überhaupt zin en betekenis te vinden in ziekte? Theoloog Alain Verheij slaat bruggen tussen levensvragen uit oude tijden en de moderne tijd. In ‘De zin van ziekte’ vertelt en duidt hij verhalen uit de Bijbel die belangrijke vragen stellen en verhelderende inzichten bieden over onze ervaringen met ziekte anno nu.

LEES MEER OVER DE ZIN VAN ZIEKTE

BESTEL DE ZIN VAN ZIEKTE SOFTBACK

BESTEL DE ZIN VAN ZIEKTE EBOOK

5 De zin van ziekzijn, signalen en betekenis van ziekten – Thorwald Dethlefsen-Rüdiger Dahlke
In ‘De zin van ziekzijn’ gaan Thorwald Dethlefsen en Rüdiger Dahlke in op de achtergronden en filosofie van het ziek zijn én beter worden. Vervolgens beschrijven de auteurs de meest voorkomende ziektebeelden en -symptomen, de mogelijke oorzaken, met welke gevoelens en activiteiten ze samenhangen en wat we eraan kunnen doen. Hun boodschap: we zullen de confrontatie met onszelf moeten aangaan, willen we aan onze genezing kunnen werken. Op deze manier leren we zelf symptomen te interpreteren en als zinvol te aanvaarden: onze ziekte is een weg om onszelf te vinden en innerlijk te groeien. Dat lichamelijke klachten en psychische problemen zeer nauw met elkaar samenhangen, is inmiddels algemeen geaccepteerd. Maar de auteurs van deze klassieker gaan nog een stap verder en maken duidelijk dat alle ziekten verschijningsvormen zijn van één grote ziekte, namelijk het ongelukkig zijn van de mens. Hoofdpijn, infecties, stress, spierpijn, maagklachten, impotentie maar ook ziekten als kanker en hart- en vaataandoeningen zijn signalen die we moeten verklaren en waarvan we de betekenis onder ogen moeten zien.

BESTEL DE ZIN VAN ZIEKZIJN