Acht aforismen gebaseerd op universele wijsheid

1. Het goede, het ware en het schone

Manifesteer het goede, het ware en het schone vanuit je verbinding met de geestelijke wereld, want dat draagt bij aan heelwording, bewustwording en vernieuwing, zowel individueel als collectief.

2. De nieuwe mens

Besef dat je als mens nog niet af bent, dat je meer bent dan een lichaam en eensterfelijke persoonlijkheid, dat de eeuwige ziel in je kan ontwaken en groeien, zodat zij zich kan verbinden met de geest en jij kunt meewerken aan de uitvoering van het godsplan.

3. Gnosis

Dwaal niet langer in de periferie van religie, filosofie en spiritualiteit, maar ga leven vanuit je diepste innerlijk aan de hand van de lichtkracht uit de Bron, zodat je een door de geest geïnspireerde mens wordt.

4. Het bevrijdende pad

Als je innerlijk bent aangeraakt door het Licht, trek dan gezamenlijk op met gelijkgestemden om het leven te leren begrijpen, innerlijk te groeien en persoonlijk te vernieuwen.

5. Elementen van een geestesschool

Een geestesschool kan tot stand komen wanneer een gezondene incarneert, een groep leerlingen om zich verzamelt en met hen een spirituele weg gaat op basis van leringen en werkwijzen die aansluiten bij de culturele omgeving en het bewustzijn van de betrokkenen.

6. Het rozenkruis

De broederschap van het rozenkruis zet zich in om bij te dragen aan algehele heelwording door de mensheid en de wereld terug te voeren van de gebrokenheid naar de eenheid met hulp van de universele Christuskracht.

7. Het gouden rozenkruis

De geestesschool van het gouden rozenkruis verbindt de horizontale dimensie van ruimte en tijd, waarin alles een begin en einde heeft, met de verticale dimensie van de eeuwigheid die in contact staat met de Bron van alles en allen.

8. Geestesschool en krachtveld

Van het krachtveld van een geestesschool gaat een roepende, zuiverende en vernieuwende werking uit omdat de leerlingen door hun gezamenlijke gerichtheid lichtkrachten assimileren, transformeren en uitstralen.