De eerste lentedag : Cloas onderwijst Sophron in de mysteriën – Karl von Eckartshausen

LEES EEN GEDEELTE OVER DE MENSELIJKE GELUKZALIGHEID BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE Het laatste hoofdstuk uit ‘De mysteriën der ware religie’ is een kort verhaal waarin Sophron op de eerste dag van de lente in de natuur onderricht wordt in de mysteriën door Cloas. Hieronder volgt de integrale tekst van dat hoofdstuk van Karl […]

Citaten over de samenleving – spreuken over de maatschappij

Het geluk van de samenleving is het einde van de overheid. John Adams Tolerantie en apathie zijn de laatste deugden van een maatschappij die te gronde gaat. Aristoteles Het meest trieste aspect van het huidige leven is dat de wetenschap sneller kennis opdoet dan de maatschappij wijsheid opdoet. Isaac Asimov Een samenleving die zijn eigen […]

Opvoeding en onderwijs in Aquarius-conferenties, zoals opgenomen in de Apocalyps van de nieuwe tijd

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,– In twee toespraken van de vijf  Aquarius-conferenties van de School van het Rozenkruis, die zijn uitgegeven in de vijfdelige serie De apocalyps van de nieuwe tijd, wordt kort ingegaan op het grote belang van opvoeding en onderwijs dat in het teken staat […]

Citaten van Rabindranath Tagore

BESTEL EEN DRIELUIK VAN RABINDRANATH TAGORE Rabindranath Tagore, Bengaals dichter en schrijver van romans en toneelstukken, leefde van 1861 tot 1941. Hij werd geboren uit een voorname familie van Brahmanen, maakte talrijke reizen naar Europa – waar hij ook Nederland bezicht – en stichtte in 1901 een school te Santiniketan, die later uitgroeide tot een soort […]