Tag archieven: Uomo Universale

Marsilio Ficino, het bezielende en inspirerende middelpunt van de vermaarde Platoonse Academie te Florence

BESTEL EBOOK, € 5,00  |  BESTEL SOFTBACK, € 9,95

Marsilio Ficino (1433-1499) vergeleek de filosofie van Plato met de leer en heilsboodschap van Christus en vertaalde het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistus, waarmee hij een cruciale impuls gaf aan de synthese van het christendom en het klassiek-hermetische gedachtengoed. Een synthese die culmineert in een hogere werkzaamheid van het hart – de Liefde: ‘In onze pogingen God te leren kennen, beperken wij Hem tot de omvang en het begrip van onze geest, maar door Hem lief te hebben, breiden we onze geest uit tot de oneindigheid van zijn goddelijke Goedheid’. Rozekruis Pers geeft vijf boeken van of over Ficino uit. Lees verder