Tag archieven: lichtzoeker

De fundamentele verontrusting – hoofdstuk 3 van ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’ – J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

In het vorige hoofdstuk hebben wij u gesproken over de wijze waarop de Universele Broederschap met de leerling werkt. Uw aandacht werd door deze methode niet op een mens gevestigd die reeds enige vordering op het pad van wording had bereikt, zodat er sprake zou kunnen zijn van een uitzonderlijke mens. Het bleek dat niemand reden had voor pessimisme, minderwaardigheidsgevoel of onwaardigheidswaan, waarin men zou kunnen beweren: ‘Ach, daar kan ik toch niet aan beantwoorden.’ Nee, een ieder kan gebruik maken van de handreiking van de Broederschap; niemand behoeft zich uit gesloten te achten. Deze handreiking geldt voor allen!

U hebt hier slechts te denken aan het beeld van Christiaan Rozenkruis in de put van de natuur des doods. Als het koord van Lees verder