Tag archieven: De mysteriën der ware religie

Karl von Eckartshausen over onderricht in de goddelijke magie, een hoofdstuk uit ‘De mysteriën der ware religie’

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

Hieronder volgen het hoofdstuk ‘Goddelijke magie’ en de inhoudsopgave van het boek ‘De mysteriën der ware religie’ van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12, 1752-1803) .  

Reinheid van het gemoed en het lichaam, goede zeden en een vrome levenshouding zijn de voortreffelijkste en noodzakelijkste vereisten voor een mens die tot de godde­lijke magie wil opstijgen. Het hart moet bevrijd zijn van het bewustzijn van Lees verder

Blijvend in prijs verlaagd: De mysteriën der ware religie – van € 17,00 voor € 7,50 – Karl von Eckartshausen

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12, 1752-1803) schreef de teksten in ‘De mysteriën der ware religie’  in 1803. Het mysterie van het mens-zijn staat daarin centraal. Dit boek is in maart 2023 definitief in prijs verlaagd: van € 17,00 naar € 7,50 . Von Eckartshausen betoogt dat de mens aan de ene kant een materieel schepsel is en aan de andere kant een geestelijk wezen. Het belangrijkste mysterie van de religie is de herontdekking van de geest-mens, het wezen diep binnenin de vorm-mens. Dit wezen moet herenigd worden met het ‘alomtegenwoordige zijn’, met God.Hieronder volgen het ten geleide, de inleiding en de inhoudsopgave van het boek ‘De mysteriën der ware religie’, 

TEN GELEIDE

Het kan niet anders of de ijverige zoeker naar waarheid ontmoet op zijn tocht de sporen die zijn achtergelaten door hen die eveneens naar waarheid zochten en haar vonden. Dingen van dezelfde natuur Lees verder

Karl von Eckartshausen over de genade, een hoofdstuk uit ‘De mysteriën der ware religie’

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

Hieronder volgen het hoofdstuk ‘De genade’ en de inhoudsopgave van het boek ‘De mysteriën der ware religie’ van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12, 1752-1803) .  

De genade van de Heer deelt zich op tweevoudige wijze mede: door de rede of het verstand en door het hart; want de genadegaven zijn of onderwijzingen die het verstand benaderen, of gevoelens die het hart toebehoren. De eerste wijze, die het verstand benadert, wordt “verlichting” genoemd; de tweede, die zich tot het hart richt noemt men “het vernemen van de innerlijke stem”: de genade verlicht het verstand en spreekt tot het hart. De genade van het geestelijke kan niet anders inwerken dan door Lees verder

Karl von Eckartshausen over de ether, een hoofdstuk uit ‘De mysteriën der ware religie’ – blijvend in prijs verlaagd

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE VAN € 17,00 VOOR € 7,50

Hieronder volgen het hoofdstuk ‘Over de ether’ en de inhoudsopgave van het boek ‘De mysteriën der ware religie’ van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12, 1752-1803) .  

In de natuur is de ether een bestaande wezenheid, het innerlijke lichtprincipe, het wezenlijke buiten God, het orgaan, waardoor God werkt of, zoals Newton het noem­de, het sensorium Gods. In Christus, als de volkomenste mens, was dit met vlees beklede sensorium ontwikkeld. Hij was dus een etherisch mens of, met andere woorden, een godmens. Hij kwam tot de Lees verder