Tagarchief: bezwaren tegen orgaantransplantatie

Bezwaren tegen orgaandonatie – de visie van het Rozenkruis op leven, dood en de integriteit van het menselijk lichaam

LEES MEER OVER DE LEZING ‘LEVEN EN DOOD – DE VISIE VAN HET ROZENKRUIS OP DE INTEGRITEIT VAN HET MENSELIJK LICHAAM’

Waarom leef ik op aarde? Heb ik hier een opdracht? En welke rol speelt mijn lichaam hierin? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er met mijn bewustzijn? Als geboorte, leven en dood betekenisvol zijn, hoe ga ik dan om met praktische en ethische dilemma’s over mijn leven en levenseinde, zoals bijvoorbeeld orgaandonatie? Dergelijke vragen komen aan de orde in de lezing die wordt gehouden op dinsdag 9 oktober in Utrecht.

De vraag naar gezonde, levende menselijke organen is groter dan het aanbod. Daarom wordt er in Nederland jaarlijks een campagne gevoerd om mensen aan te sporen zich Lees verder

Nadelen van orgaandonatie – Argumenten tegen orgaantranspantatie vanuit spirituele perspectieven

Het leed van mensen op de transplantatiewachtlijst en hun gezinnen is groot; veel zieken overlijden voordat er een orgaan voor hen beschikbaar komt. Er zijn lange wachtlijsten. Veel religies beschouwen het geven van organen na de dood dan ook als een prijzenswaardige menslievende daad. In België, Frankrijk, Kroatië, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden, en sinds kort ook in Nederland bepaalt de wet dat je bij overlijden automatisch donor bent, tenzij je je actief hebt laten uitschrijven. Maar wat dient een transfigurist te weten?

Jaarlijks sterven er in Nederland honderdvijftig mensen op de wachtlijst. Nierdialyse-patiënten blijven jaar in jaar uit afhankelijk van dialyse omdat Lees verder