De hogepriesteres – arcanum 2 van de hermetische tarot – het tweede symbool van de Egyptische mysteriën

De tweede dag sprak de hogepriester aldus: ‘In de eerste schildering hebt je je oorsprong gezien en je doel, dat wat je worden zal. De vraag: Waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe, heeft de eerste afbeelding je in grote trekken beantwoord. Vandaag zie je de tweede beeltenis: Isis, de Grote Moeder.

De één heeft zich gesplitst en er is een twee ontstaan. Bij het mannelijke heeft zich het vrouwelijke gevoegd. Anders gezegd: uit het menselijke heeft zich het vrouwelijke afgescheiden. Het symbool heet Priesteres – het Absolute Passivum. Het laat je zien wat de eerste stap is op weg die je gisteren betreden hebt. Je ziet een koninklijke vrouw op een stoel voor een voorhangsel zitten met twee sleutels in de linkerhand en een papyrusrol in de rechterhand. 

Ze zegt tot je: “Als je wilt weten wat achter het voorhangsel ligt, wanneer je de gebieden die nu nog onzichtbaar voor je zijn wilt leren kennen en als je de in je sluimerende vermogens ontwikkelen wilt, dan moet je eerst de papyri bestuderen en voor alles het boek Toth. Dan zal ik je, wanneer de tijd daartoe rijp is, met de beide sleutels die ik in mijn hand houd, de poorten openen die tot de beide gebieden toegang geeft en je zult reeds voor je dood zowel het rijk van de pijnigingen als het rijk van de eeuwige vreugde kunnen betreden.”

Je zult de grote wet van zaaien en oogsten in werking zien, want alles wat we doen is zaaien en al ons beleven en ervaren is oogsten. Je zult je er zelf van kunnen overtuigen dat al het zichtbare slechts een uitdrukking is van het onzichtbare en daarin dus zijn oorsprong vindt, zo heeft het universum eerst in de geest van de Schepper bestaan, alvorens leven in de materie ontstond.”

Ga nu heen, leer en begrijp! Neem de inhoud van de gewijde geschriften in je op en schep ruimte in jezelf voor nieuwe, diepere gedachten.’

Bron: Egyptische Mysteriën, Inwijding in de Esoterische Tarot door Woldemar von Uxkull